antibiotikaresistens

Rondkort gör sjuksköterskor antibiotikasmarta

Rondkort gör sjuksköterskor antibiotikasmarta
Rondkorten får plats i bröstfickan och är tänkta som en daglig påminnelse för medveten antibiotikabehandling. Foto:Linn Johansson/Västerbottens läns landsting

Korten är tänkta att vara en daglig påminnelse om vad som är viktigt att tänka på så att antibiotika används på rätt sätt. Förhoppningen är att sjuksköterskor som arbetar på slutenvårdsavdelningar ska bära det med sig i fickan.

Rondkortet lanseras i samband med en särskild informationskampanj riktad till sjuksköterskor under Antibiotikaveckan som pågår just nu. Kortet har tagits fram av nationella samverkansgruppen mot antibiotikaresistens, Strama.

Som omvårdnadsansvarig har sjuksköterskan ett stort ansvar i det multidisciplinära arbetet runt patienten när det gäller att undvika vårdrelaterade infektioner och minska onödig antibiotikaanvändning, menar Strama.

Fyra viktiga moment

Rondkortet påminner om fyra viktiga moment i antibiotikabehandlingen:

  • Säkerställa (att odlingar ordineras och utförs).
  • Bevaka (odlingssvar).
  • Administrera (i rätt tid och utifrån ordination och lokala anvisningar).
  • Ompröva (att antibiotikabehandlingen omprövas dagligen tillsammans med ansvarig läkare).

Rondkortet har utvecklats av Strama, men idén kommer från Västerbotten.

– Även om läkaren har det medicinska ansvaret för patienten är det sjuksköterskorna som har omvårdnadsansvaret och deras roll är viktig i arbetet mot antibiotikaresistens, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Västerbottens läns landsting och ordförande för Strama.

Spridas till alla sjukhus

Tanken är att sjuksköterskorna ska bära med sig rondkortet och använda det i sitt arbete. Nu ska det spridas på sjukhusen och målet är att alla slutenvårdsavdelningar ska ha infört och börjat använda dem under våren 2019.

– Det här är kostnadseffektivt och tar väldigt lite resurser. Personalen har redan kunskaperna och rondkortet hjälper dem bara att använda dem. Vårt mål är att det här ska vara en lång och hållbar satsning som ger förändring på sikt, säger Anders Johansson, överläkare inom vårdhygien i Västerbottens läns landsting.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida