Rosett för kardiovaskulär poster

Rosett för kardiovaskulär poster
Christina Andreae och Maria Liljeroos.

Två sjuksköterskor på Mälarsjukhuset i Eskilstuna har fått en utmärkelse för den poster de presenterade på det kardiovaskulära vårmötet i Göteborg nyligen.

Christina Andreae och Maria Liljeroos poster var en av sex som belönades av de 120 posters som ställdes ut på mötet. Priset bestod av rosett och diplom samt förstås en stor portion ära och berömmelse.

– Vi känner oss både stolta och hedrade över att vårt arbete blev så uppskattat, säger Christina och Maria.

I postern beskrivs ett arbete som utfördes på Mälarsjukhuset 2007. I en retrospektiv journalgranskning kartlades hur stor andel av hjärtsviktspatienterna som behandlats enligt de nationella riktlinjerna. Slutsatsen var att det fanns betydande skillnader mellan riktlinjerna och lokal praxis.

För att förbättra omhändertagandet på hia utarbetades en standardvårdplan för hjärtsviktspatienter, och därefter har en ny mätning gjorts.

I samtliga fall där standardvårdplanen använts syns positiva effekter. Fler patienter fick den medicinska behandling som riktlinjerna föreskriver. Patienterna fick även i större utsträckning individuella egenvårdsråd. Dessutom minskade medelvårdtiden.

Slutsatsen blir att användande av standardvårdplan för patienter med diagnosen hjärtsvikt ökar kvalitén på både den medicinska vården och omvårdnaden.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida