Forskning

Så kan behovet av blodförtunnade minska vid dialys

Så kan behovet av blodförtunnade minska vid dialys
Metoden med heparin-albuminpriming har utvecklats av professor Bernd Stegmayr vid Norrlands universitetssjukhus. Foto: Colurbox

Genom att spola igenom dialysfilter och slangar med en särskild lösning innan behandlingen kan patientens behov av blodförtunnande läkemedel minska med hälften. Det framkommer i sjuksköterskan Malin Skagerlinds avhandling som presenteras i dag vid Umeå universitet.

I dag får patienter som ska genomgå dialys en dos med blodförtunnade läkemedel för att förhindra att blodet koagulerar och täpper till systemet under behandlingen. Men för patienter med ökad blödningstendens kan läkemedlet medföra risker. Det handlar framför allt om patienter som är i behov av akutdialys till exempel efter en operation eller en olycka eller som av annan orsak fått en större blödning. Men även patienter som får regelbunden dialys kan drabbas av ökad blödningsrisk och tolerera det blodförtunnande medlet sämre.

Blodet fastnar inte

Sedan början av 1980-talet används en metod vid njurmedicin på Norrlands universitetssjukhus för att minska användandet av blodförtunnande läkemedel och samtidigt minimera risken att behandlingen måste avbrytas på grund av koagel.

Metoden innebär att man långsamt spolar igenom slangar och filter med en lösning av albumin och heparin i koksalt, HA-priming, före dialysen. Lösningen fäster på insidan av systemet vilket försvårar för blodet att fastna. I vanliga fall spolas systemet endast med koksalt.

Eftersom metoden inte utvärderats tidigare bestämde sig sjuksköterskan Malin Skagerlind att titta närmare på effekten av HA-priming i sitt avhandlingsarbete.

Malin Skagerlind. Foto: Umeå universitet

– Som dialyssjuksköterska är man i högsta grad berörd av vilka metoder som används. Det är sjuksköterskan som utför dialysen och kan bedöma om en patient behöver blodförtunnande läkemedel. Det kräver ett tränat öga, säger hon till Vårdfokus.

I en klinisk studie undersökte Malin Skagerlind effekten av HA-priming hos 23 patienter som fick regelbunden dialys. Resultatet visar att metoden på ett säkert sätt kan minska behovet av blodförtunnande läkemedel med hälften i jämförelse med system som spolats med vanlig koksaltlösning.

Vill se gemensamma riklinjer

När Malin Skagerlind nu lägger fram resultatet av sin studie hoppas hon att det kan bidra till gemensamma riktlinjer om vilken behandling som ska användas. I dag skiljer sig metoderna åt inom Sverige och internationellt.

– Mer forskning behövs, men en förhoppning är att man i framtiden med hjälp av modifierad behandling – antingen någon typ av priming och/eller material som minimerar aktivering av koagulationen – kan genomföra även en vanlig dialysbehandling med kraftigt reducerad eller, ännu bättre, helt utan tillförsel, av blodförtunnande läkemedel, säger Malin Skagerlind i ett pressmeddelande. 

Att forska gav mersmak och just nu håller Malin Skagerlind på med en intervjustudie om patienternas upplevelse av akutdialys.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida