psykiatri

Så kan samtal om självmord nå fram

Så kan samtal om självmord nå fram
Linda Sellin har tidigare arbetat inom slutenvårdspsykiatrin vid Västmanlands läns sjukhus i Västerås.t. Foto: Lars Nyman

Hur kan man hjälpa människor som inte vill leva längre? Den frågan har följt psykiatrisjuksköterskan Linda Sellin i många år. Nu har hon tagit fram en samtalsmodell som hon hoppas ska underlätta i vården. 

10 januari 2018

I början av december disputerade Linda Sellin med sin avhandling  Procats, A personal-recovery-oriented caring approach to suicidality. Genom djupintervjuer med suicidala patienter och deras anhöriga har hon undersökt viilket stöd de önskar från vården. Hon har även gjort fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskor och forskare inom området för att lära sig mer.

Vill prata mer 

Det visade sig att patienterna ofta upplevde att de inte fick utrymme att prata om sina tankar kring självmord, eller i alla fall inte fick prata tillräckligt mycket, eller på rätt sätt. Att få en genuin möjlighet att sätta ord på sina tankar, känslor, upplevelser och erfarenheter visade sig vara betydelsefullt för återhämtningen.

?— Det räcker inte att vården ställer diagnos och behandlar, utan det gäller att målmedvetet kunna skifta fokus från ett diagnosperspektiv till ett patientperspektiv. Vad är specifikt och viktigt för just den här personen???

Utifrån resultatet har Linda Sellin utvecklat en guide till samtal och vårdande som kan hjälpa sjuksköterskan och patienten att prata om det allra svåraste. Sätta ord på personens tankar och känslor och ge hjälp att se att det finns andra alternativ än att ta sitt liv.

?— Samtalsstödet kan hjälpa sjuksköterskan att vara närvarande, att lyssna och förstå personens individuella behov. Det handlar inte bara om verbal kommunikation utan sjuksköterskan måste tåla att vara med personen där hen befinner sig.

Viktigt med egen reflektion

?Att samtala med suicidala personer är en komplex färdighet och Linda Sellin beskriver i sin avhandling att det även handlar om en personlig stil, hur sjukskötersk­an har integrerat sina kunskaper och erfarenheter, men också reflekterat över sig själv. Hur ser jag på självmord? Vilka tankar och känslor väcks hos mig? Att bli medveten om sig själv leder fram till en stabil värdegrund att stå på. Det är ett ansvar den som arbetar inom psykiatrin har, menar hon, och något man har rätt att få stöd i av sin organisation genom handledning och kontinuerlig utbildning. ?

Det innebär att Linda Sellin har hittat åtminstone ett svar på frågan om hur man kan hjälpa personer som brottas med självmordstankar. Hon har tagit fram både ett förhållningssätt och en samtalsmodell som hon hoppas ska underlätta i vården.

?— Med min forskning har jag kunnat fördjupa och nyansera. Det är en förmån att få jobba med de här viktiga frågorna som förhoppningsvis kan bidra till att det kan bli bättre för de drabbade och deras närstående.

Samtalsguiden Procats är preliminär och utgör en grund för fortsatt forskning.

Fler än 1 000 självmord

  • 2016 dog 1 134 personer efter att ha tagit sina liv, 783 män och 351 kvinnor.
  • Antalet oklara dödsfall, där suicid misstänks vara orsaken, var 344 stycken.
  • Självmord är vanligare bland män och bland äldre.
  • Under 2016 var suicid den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor mellan 15 och 29 år.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida