Så skyddar du mot övertänjd urinblåsa

6 mars 2013

Övertänjning av urinblåsan kan orsaka långvariga urinvägsbesvär och stort lidande för patienten. Hög ålder, kognitiv svikt och tidigare urinvägsproblem är några riskfaktorer för urinretention. En viktig åtgärd för att minska risken för skador på urinblåsan och urinvägsinfektioner är att identifiera riskpatienter och att se till att de har bästa tänkbara förutsättningar för att tömma blåsan. Svensk sjuksköterskeförenings sjunde kunskapsunderlag i serien Re-Aktion för att minska risken för att patienter ska skadas i vården finns nu.

Hitta alla kunskapsunderlag på www.swenurse.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida