Säger ja till EU:s språkkrav för sjuksköterskor

Säger ja till EU:s språkkrav för sjuksköterskor
Den sjuksköterska från EU och EES som vill åka och jobba i Sverige kan i framtiden tvingas uppvisa nödvändiga språkkunskaper i svenska. Arkivfoto: Mostphotos

Sverige vill att sjuksköterskor från övriga EU och EES ska uppvisa tillräckliga språkkunskaper om de ska komma hit och arbeta. Även Norge ställer sig bakom kraven för sin del. Men även i fortsättningen ska hälso- och sjukvårdspersonal från de nordiska länderna inte behöva visa språkkunskaper när de arbetar i Norden.

26 november 2012

Sjuksköterskor som kommer från EU och EES måste kunna tillräckligt bra svenska för att få arbeta i Sverige. Det tycker Socialstyrelsen som har tillstyrkt EU-kommissionens förslag om språkkrav. Även Statens auktorisationskontor för hälsopersonal, SAK, i Norge ställer sig bakom kraven.

– Det är viktigt att sjuksköterskor kan prata med patienter och kollegor och föra journal, säger Helena Scarabin, jurist på Socialstyrelsen.

Inga språkkrav inom EU

I dag är det så att sjuksköterskor som kommer från övriga världen utanför EU och EES och vill arbeta i Sverige måste gå igenom ett särskilt kompletteringsprogram, där den sökande ska visa grundläggande kunskaper svenska. Motsvarande krav kan inte ställas på sjuksköterskor som är utbildade inom EU eller EES. I båda länderna är det upp till arbetsgivaren att avgöra om den utländska arbetskraften kan förstå och uttrycka sig tillräckligt bra.

Anne Hereth Barlo, som är direktör för SAK, tycker för Norges del att det är olyckligt att principen om fri rörlighet över gränserna går före patientsäkerheten. Hennes önskan är att både SAK och arbetsgivaren ska kunna ställa krav på språkkunskaper på den här gruppen, något som alltså kan vara ändrat inom några år, om EU-kommissionens förlag går igenom.

Inte Norden

I så fall blir det Socialstyrelsen som ska kontrollera sjuksköterskornas språkkunskaper. Dock går den nordiska överenskommelsen före, vilket innebär att sjuksköterskor från de nordiska länderna kan jobba i andra nordiska länder utan att behöva gå igenom språktest.

Fakta EES

Med EES-land menas en medlemsstat i Europeiska gemenskapen samt Norge, Island och Liechtenstein.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida