Säkrare mentalt test

1 augusti 2012

Instrumentet MMT, Mini mental test, som används för att grovt testa den kognitiva förmågan, finns i flera varianter och används på olika sätt. Även blanketterna skiljer sig delvis åt. Resultaten har därför inte alltid varit tillförlitliga. Nu blir testet enhetligt och döps om till: MMSE-SR, Mini mental state examination — svensk revidering. Frågeformuläret är detsamma, men det är nu kompletterat med en manual som bland annat anger vilka följdfrågor som ska ställas.

Ladda ner från: www.demenscentrum.se??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida