Samtal minskar ungas självmord

4 februari 2015

Hos unga som fick stöd av ett medvetandegörande program, Awareness, minskade antalet självmordstankar och självmordsförsök till hälften på ett år jämfört med en kontrollgrupp. Det visar en studie gjord på flera europeiska skolor. Programmet har utvecklats av forskare vid Karolinska institutet och Columbia University i USA. Planen är att det ska genomföras i Stockholmsskolor under 2016. ?

Metoden ska nu utvecklas till en modern internetlösning, exempelvis en mobilapp.?

Studien: The saving and empowering young lives in Europe?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida