Arbetstider

Nästan alla sjuksköterskor lämnar ambulansen i Jokkmokk

Nästan alla sjuksköterskor lämnar ambulansen i Jokkmokk
Sjuksköterskorna på ambulansen i Jokkmokk har fått nog. Arkivbild: Getty Images

Fem av sex sjuksköterskor på ambulansen i Jokkmokk har bestämt sig för att lämna verksamheten. En viktig orsak är att arbetsgivaren inte har gått med på deras krav på kortare arbetstider för nattarbete.

– Arbetsgivaren försöker suga ut så mycket tid som möjligt ur varje sjuksköterska. De har svårt att rekrytera och att behålla personal. Då hade de kunnat vara mer generösa, säger Therese Mämmi som sitter i styrelsen för Vårdförbundet i Norrbotten.

.

Hon har sedan början av februari förhandlat med arbetsgivaren om nya scheman för ambulanspersonalen i Jokkmokk och Pajala. För några dagar sedan avslutades förhandlingarna i oenighet, vilket innebär att nya scheman införs inom kort.

I går begärde dock Vårdförbundet att frågan ska förhandlas centralt, varför det är ovisst hur det blir i slutändan

På båda stationerna har man sedan lång tid haft beredskap. Beredskapen ersätts nu med betald jourtid, vilket alla tycker är bra.

Fyra timmar längre än i Gällivare

Men Vårdförbundet och dess medlemmar hade också krävt att de ska omfattas av det nattavtal som Vårdförbundet har tecknat med regionen. Då skulle veckoarbetstiden ha minskat från 38,33 till 34,33 timmar i veckan. 

Så är det för ambulanssjuksköterskorna i Gällivare och Kiruna. Deras veckoarbetstid är alltså fyra timmar kortare.

Enligt arbetsgivaren räknas det bara som nattarbete om man arbetar minst tre timmar mellan klockan 00.00 och 06.00. Genom att man valt att förlägga arbetspassen i Jokkmokk och Pajala fram till 02.00 i stället för 03.00 omfattas de alltså inte av reglerna, vilket har fått sjuksköterskorna i framför allt Jokkmokk att ilskna till.

Åsa Mattsson har efter 15 år som ambulanssjuksköterska i Jokkmokk tröttnat på arbetstiderna. Hon har därför valt att säga upp sig.

– Vi är trötta på att inte få något gehör. Det här är en process som har pågått under lång tid. Vi har talat om att vi inte orkar jobba på de här schemana längre och att vi vill få ner veckoarbetstiden till samma som alla andra som arbetar natt i regionen. Det har de sagt nej till, säger Åsa Mattsson som arbetat som ambulanssjuksköterska sedan 2004 och som är förtroendevald på arbetsplatsen.

Fått nog

Nu har hon och hennes kolleger i Jokkmokk fått nog. Samtliga specialistsjuksköterskor, tre stycken, har sagt upp sig. De som går på vikariat har förklarat att de inte vill ha dem förlängda. Några lämnar verksamheten av privata skäl, övriga på grund av missnöjet med arbetstiderna.

– Arbetsgivaren har hävdat att vi har för lite körningar efter klockan 02.00. Det tycker jag är cyniskt. De hade kunnat bjuda oss på ett bättre schema. Här i glesbygden har vi rätt mycket större ansvar än vad man har när man jobbar i en ambulans som är ansluten till ett sjukhus, säger Åsa Mattsson som inte tror att det kommer bli särskilt svårt att hitta ett nytt jobb.

Hoppas att personalen stannar

Vårdfokus har sökt ledningen men bara lyckats få svar från verksamhetschefen Lena Stenman via mejl. På frågan om det nya schemat inte kommer att göra det svårare att behålla och rekrytera ny personal svarar hon:

– Jag tror och hoppas inte det. Det nya schemat kommer att ge vår personal färre arbetspass och längre återhämtning.

Hon berättar att en av specialistsjuksköterskorna i dag har dragit tillbaka sin uppsägning. Dessutom har man lyckats anställa en ny specialistsjuksköterska och en grundutbildad sjuksköterska.

– Vi arbetar intensivt för att vår personal ska trivas på sitt arbete och att nya medarbetare ska söka hit, skriver Lena Stenman.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida