Samverkan gynnar sjukskrivna

4 januari 2008

När försäkringskassa, företagshälsovård och arbetsgivare samverkar kring rehabilitering ökar chansen för den långtidssjukskrivna att komma tillbaka till arbetslivet. Socionomen Jenny Kärrholm, vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet, har studerat 64 långtidssjukskrivna – de flesta kvinnor och samtliga anställda inom kommunen. Företagshälsovårdens medverkan i rehabiliteringen gjorde att arbetsledaren lättare hittade anpassade arbetsuppgifter för den sjukskrivna. Till det lyckade resultatet bidrog också att arbetsledarna utbildades om arbetsgivarens ansvar för rehabilitering.

Avhandlingen heter: Co-operation among rehabilitation actors for returning to working life.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida