Utredda fall

Såromläggning efter kranskärlsoperation missköttes

Efter att patienten blivit hemskickad från sjukhuset efter en bypassoperation informerades kommunens sjuksköterska om vikten av att lägga om såret på det ben som  kärlen transplanterats från. Först efter en vecka gjordes den första omläggningen.

Vid en kranskärlsoperation (bypassoperation) i hjärtat öppnas bröstkorgen varefter ett eller flera blodkärl, som tas från ett annat ställe på kroppen, sys in för att blodet ska kunna ledas förbi de förträngda partierna i hjärtat. I det aktuella fallet togs kärl från ett av kvinnans ben.

Vid utskrivningen från sjukhuset fick kommunens sjuksköterska en muntlig rapport om hur såret på benet skulle skötas och regelbundet läggas om.

Ingen vårdplan upprättades

Efter ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, framgår det att sjuksköterskan aldrig dokumenterade informationen i kommunens journalhandlingar.

Det upprättades inte heller någon vårdplan för såromläggningen. En sådan gjordes först efter att patienten varit hemma i en dryg vecka. Under den veckan hade ingen sjuksköterska besökt kvinnan i hennes hem.

Två veckor efter hemkomsten informerades kommunens sjuksköterska om att det växte bakterier i såret. Kvinnan blev insatt på antibiotika. Men det hjälpte inte. Till slut var man tvungen att skicka tillbaka patienten till sjukhuset för en sårrevision.

Såromläggningen gjordes för sällan

Efter sjukhusvistelsen lades såret om en gång per vecka av kommunens sjuksköterskor, trots att det enligt utskrivningsmeddelandet från sjukhuset tydligt stod angivet att det skulle läggas om varannan dag.

Ivo kritiserar vårdgivaren, det vill säga kommunen, för den bristfälliga såromläggningen och den bristande dokumentationen. Däremot kritiseras ingen enskild sjuksköterska.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-34359/2017-14.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida