Satsning på jämställda löner har gett resultat

En satsning på att minska strukturella löneskillnader i Västra Götaland har gett resultat. Men arbetet går sakta och det tar lång tid att åstadkomma jämställda löner.

Västra Götalandsregionen beslutade 2006 att lönepolitiskt prioritera kvinnodominerade yrkesgrupper i vården. De yrkesgrupper det handlar om är sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och dietister. Det är anställda som har medellång utbildning och låg lönenivå, både i förhållande till befattningens krav och i jämförelse med andra yrkesgrupper med likvärdiga arbetsuppgifter.

Målsättningen är att lönerna för dessa yrkesgrupper ska öka mer än för andra grupper. Hälso- och sjukvården fick 50 miljoner extra per år 2007 – 2009 för att klara kostnaderna.

Har fått två procent mer

Nu kan man se att satsningen har gett resultat. Medellöneutvecklingen har varit högre för de prioriterade grupperna.

– I regionen totalt har löneökningarna för de här tre åren legat på 13 procent, medan de prioriterade grupperna har fått 15 procents löneökning i genomsnitt, så visst har gapet minskat, säger Annika Bogren som är ansvarig för satsningen på regionkansliet i Västra Götaland.

Men det är fortfarande långt kvar till jämställda löner. I budgeten för 2010 har politikerna angett att satsningen ska fortsätta – men några extra pengar för det har man inte delat ut. Det är också oklart vad som händer efter valet 2011.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida