Seminarier utvecklar vården

På kärl-thorax, Sahlgrenska, vill fler veta mer om vårdvetenskap. Presentationer av studier leder till ett ökat intresse för vårdutveckling. ??

Varje år hålls seminarier där ny kunskap presenteras på område kärl-thorax vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Allt eftersom kunskapen om vårdvetenskap ökar, blir också intresset större hos sjuksköterskor och andra som lyssnar.

När en sjuksköterska berättar att närstående inte är nöjda med den information de har fått på thoraxintensiven, ser sjuksköterskorna att det är ett problem och vill gå vidare med en större studie för att få till en förändring.

Monica Pettersson, som är sjuksköterska och klinisk lektor, håller i seminarierna tillsammans med verksamhetsutvecklaren Christine Roman-Emanuel. I år handlar det om patienters smärta efter lungkirurgi, hur nöjda närstående är med delaktigheten i vården och mycket mer.

Arrangemanget är ett samarbete mellan klinikens vårdvetenskapliga nätverk och institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida