psykiatri

Självvald inläggning stärker sjuksköterskans roll

Självvald inläggning stärker sjuksköterskans roll
Catarina Rosenberg, biträdande enhetschef för Psykosmottagningen Södra vid inskrivning. Foto: Yanan Li/SLSO

Sedan tre år kan patienter med psykosdiagnos i Stockholm välja när de vill bli inlagda. En ny utvärdering visar att patienterna är positiva och att sjuksköterskans roll stärks.

– Det känns så rätt att vi med självvald inläggning vågar utmana maktstrukturerna som finns i psykiatrin. Patienterna får mer inflytande över sin egen vård samtidigt som sjuksköterskans roll stärks, säger Maria Smitmanis Lyle, projektledare för självvald inläggning vid psykos.

Självvald inläggning innebär att patienterna kan teckna kontrakt om att de själva kan besluta om och när de vill läggas in för heldygnsvård.

Sjuksköterskan skriver in

I Stockholm prövas modellen för patienter med psykosdiagnos, ätstörningar eller självskadebeteende. Det finns en sängplats avsedd för självvald inläggning vid de avdelningar som deltar i projekten. En sjuksköterska sköter inskrivningen och patienten kan komma direkt till avdelningen.

En ny rapport visar att patienter med psykosdiagnos uppskattar att de själva får bestämma över inläggning och utskrivning. Det ger dem en känsla av trygghet och gör att de känner sig betrodda och mer värda. De första resultaten visar också på ett minskat antal vårddygn.

Ger patienten trygghet

Michael Viklund är psykiatrisjuksköterska vid NPS, Norra Stockholm Psykiatri och delprojektledare för självvald inläggning vid psykos:

– Jag som sjuksköterska ser självvald inläggning som ett verktyg för patienten att ta kontroll över sin sjukdom. Det är patienten själv som tagit beslutet att söka vård istället för att sjukdomen har tagit makt över patienten och tvingar hen till vård. Detta ger patienten en oerhörd trygghet som jag inte tror kan åstadkommas med någon annan omvårdnadsintervention.

Modellen är hämtad från Norge och Holland där man har goda erfarenheter av självvald inläggning sedan många år. Erfarenheter därifrån visar att patienterna känner sig mer självständiga och klarar sig oftare utan långa inläggningsperioder. Färre akutbesök och minskning av tvångsåtgärder är andra positiva resultat.

Hoppas på utökning

Maria Smitmanis Lyle hoppas att alla verksamheter inom psykiatrin på sikt ska kunna använda sig av modellen.

– Det vi kunnat se hittills är att både patienter och personal verkligen tycker självvald inläggning är bra och i princip inga av personalens farhågor som de haft inför uppstart har besannats. Jag hoppas på en framtid när det här arbetssättet är systematiserat och att självvald inläggning kan erbjudas till alla patienter, säger hon.

Vårdfokus har tidigare berättat om självvald inläggning i Skåne, se länkar intill denna artikel.

Självvald inläggning

Pågår som olika projekt inom flera verksamheter i Stockholms län; Norra Stockholm Psykiatri, Psykiatri Nordväst, Psykiatri Södra Stockholm och Stockholm Centrum för ätstörningar.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida