Uppsala

Flertalet patienter på Akademiska lider av smärtor

Flertalet patienter på Akademiska lider av smärtor
Smärtsjuksköterskan Johanna Kangas på smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset tror att viss smärta är ett onödigt lidande som går att lindra bättre.

Den årliga mätning som görs av patienternas smärta på Akademiska sjukhuset visar gång på gång att majoriteten har ont. Nu vill smärtsjuksköterskorna på sjukhuset att smärtlindringen blir bättre.

Undersökningen Dagens smärta har nu genomförts för åttonde året i rad på Akademiska sjukhuset i Uppsala. En decemberdag får alla sjukhusets inneliggande patienter över fyra år möjligheten att svara på frågor om sin smärta och nu är analysen klar. Den senaste mätningen visar att 68 procent av de som svarade hade ont.

– Vi ser en liten minskning av smärtnivån mot tidigare år. Vi utbildar kontinuerligt och försöker varje år skräddarsy utbildning efter avdelningarnas behov. Nu kan alla läsa om sin avdelning på intranätet och se vilka förbättringsmöjligheter som finns, säger Johanna Kangas, smärtsjuksköterska på sjukhusets smärtcentrum.

Skattade mellan 0 och 10

Hon och kollegan Marie Essermark är ansvariga för undersökningen. De vill inte gå ut offentligt med vilka avdelningar som har högst smärtnivåer, men generellt sett har  inlagda på de opererande avdelningar mer ont.

Patienterna graderade sin smärta på en skala mellan 0 och 10.

Av de som angav smärta hade:

  • 86 procent haft över 3 i smärta någon gång det senaste dygnet
  • 48 procent haft 7 eller över det senaste dygnet
  • 84 procent blivit tillfrågade om sin smärta av personalen

”Utvärdera din smärtlindring”

Sjukhusets kvalitetsmål är att smärta som skattas över 3 ska analyseras, behandlas och utvärderas. Johanna Kangas är bekymrad över att nästan hälften av de som har ont haft 7 eller över på smärtskalan.

– Frågan är varför de har det och om det brister i rutinerna för smärtbehandlingen på avdelningen. Det kan vara ett onödigt lidande. Det är fler patienter som underbehandlas än överbehandlas. Det finns fortfarande lite rädsla för att överdosera smärtlindrande läkemedel hos personalen, säger hon.

Johanna Kangas poängterar hur viktig smärtanalysen är för att avgöra vilket läkemedel som brukar ha bäst effekt.

– Vanlig postoperativ smärta hanterar avdelningarna bra. Men vid mer komplicerade smärttillstånd som neuropatisk eller långvarig smärta hjälper inte opioider speciellt bra. Då behövs ofta multimodal behandling, säger hon.

Johanna Kangas är utbildad anestesisjuksköterska. Som smärtsjuksköterska ingår hon i den grupp av konsulter som tillfrågas vid svåra fall av smärta på alla avdelningar på sjukhuset.

– Jag vill också påminna om att utvärderingen av den givna behandlingen är lika viktig som analysen. Det är något vi kan bli bättre på, säger hon.

Sammanlagt svarade 535 patienter på enkäten Dagens smärta, vilket var 88 procent av de tillfrågade.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida