utredda fall

Sjuksköterska borde ha kontaktat läkare efter fallolycka

Kvinnan på äldreboendet hade ramlat och var smärtpåverkad, men sjuksköterskan valde att avvakta till nästa dag. Det visade sig att kvinnan hade fått en höftfraktur.

5 december 2016

Det var den äldre kvinnans första dag på det särskilda boendet. Hon ramlade och blev liggande i hallen innan personalen uppmärksammade vad som hade hänt.

Sjuksköterskan på boendet gjorde en undersökning och bedömde att man kunde avvakta och göra en ny bedömning nästa dag eftersom hon ville bespara kvinnan en resa till sjukhuset på kvällen. Kvinnan hade smärta, men var svår att undersöka eftersom hon var mycket spänd och orolig och hade svårt att säga var det gjorde ont.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har granskat händelsen och anser att sjuksköterskan med tanke på att kvinnan hade smärta och var mycket spänd vid undersökningen borde ha konsulterat läkare.

Generellt är det viktigt att sjuksköterskor i samband med fallolyckor där patienten är smärtpåverkad, gör en noggrann undersökning, skriver Ivo i sitt beslut. Vid misstanke om höftfraktur eller vid tveksamhet bör läkare kontaktas eller patienten skickas till sjukhus.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-20920/2016-15

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida