karriär

Sjuksköterska först ut med internationellt certifikat

Sjuksköterska först ut med internationellt certifikat
Susan Ngibuini är den första studenten vid Högskolan Väst att ta emot Certificate of international merits, CIM. Foto: Privat.

Vid sidan om sin specialistutbildning till diabetetssjuksköterska har Susan Ngibuini öppnat dörrarna till en internationell karriär. Drömmen är att starta en mobil vårdenhet för migranter här hemma i Sverige.

Som sjuksköterska inom den kommunala vården har Susan Ngibuini fått många frågor om diabetes – såväl från patienter, anhöriga som från personal. Frågorna har väckt hennes nyfikenhet och för två år sedan bestämde hon sig för att fördjupa sina kunskaper. I juni tog hon examen som diabetessjuksköterska vid Göteborgs universitet.

Parallellt med utbildningen har Susan Ngibuini, förutom att arbeta halvtid på en demensavdelning, också deltagit i flera internationella aktiviteter. Det har lett till att hon som första student vid Högskolan Väst fått ett så kallat Certificate of international merits, CIM.

Sedan i höstas erbjuds studenter vid institutionen för hälsovetenskap möjlighet att förbereda sig för en internationell karriär. Genom att delta i olika internationella aktiviteter får de meriter som de kan ha användning av i framtiden. Modellen utvecklades från början som ett pilotprojekt vid medicinska fakulteteten på Lunds universitet 2014 och har sedan dess permanentats.

Susan Ngibuini har deltagit i digitala seminarier tillsammans med studenter från bland annat Skottland, Indien och Namibia. Det har gett henne nya perspektiv på sitt yrke och sina patienter. Insikterna kommer att underlätta kommunikationen med patienterna, det är hon övertygad om.

– Det har varit jättespännande! Trots att vi arbetar i helt olika länder har sjuksköterskor samma utmaningar, det är bara hälsans bestämningsfaktorer som är olika, berättar Susan Ngibuini.

Hälsans bestämningsfaktorer är ett viktigt begrepp inom global hälsa. Det handlar om de livsvillkor och förutsättningar om krävs för att uppnå en god och jämlik hälsa. Enligt Folkhälsomyndigheten kan det illustreras som olika lager, från faktorer som individen själv bär på som ålder, kön och arv, till samhälleliga och strukturella faktorer som socioekonomiska, kulturella och miljömässiga förhållanden.

International certificate of merits, CIM.

  • Intyget beskriver vilka internationella aktiviteter en student deltagit i under sin studietid. Det kan till exempel handla om deltagande i en internationell konferens, studera utomlands eller att vara fadder för en internationell student.
  • Certificate of International Merit, CIM delas ut i samband med examen och syftet är att underlätta för en internationell karriär.
  • Aktiviteterna går också att utföra utan att resa.
  • 20 studenter vid Högskolan Väst har hittills anmält sig till CIM, men endast en är färdig med sina studier och har fått intyget.

Källa: Högskolan Väst

Internationellt på hemmaplan

Utöver seminarierna har Susan Ngibuini skrivit en rapport efter varje aktivitet hon deltagit i. Målet är att få arbeta med asylsökande här i Sverige.

– Jag drömmer om att få starta en mobil vårdenhet som finns bland annat i USA. Dit personer som talar samma språk kan gå för att få vård och hälsoinformation utifrån sina behov och erfarenheter.

Susan Ngibuini säger att det handlar om att se individen, inte bara sjukdomen. Det gäller i högsta grad för personer med diabetes.

– Det är så mycket som spelar in. Beroende på vilken utbildningsnivå man har kan man ta till sig information på olika sätt och vara följsam till behandlingen. Då gäller det att lyssna på personen och se vad som hon eller han behöver.

Mobila enheter kan också sprida kunskap om hur vården fungerar i Sverige och förhoppningsvis få fler att våga söka hjälp om och när de behöver. Hon minns själv hur annorlunda hon tyckte det var när hon från Kenya börjad läsa till sjuksköterska här i Sverige.

–Jag blev chockad över att män och kvinnor delade sal på sjukhuset – det hade aldrig hänt i Kenya. Men nu har jag vant mig, säger hon.

I kväll väntar ett nytt kvällspass i hemsjukvården och i höst tar hon steget in som diabetessjuksköterska på medicinmottagningen på Kungbacka sjukhus. Om det blir en mobil vårdenhet får framtiden utvisa.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida