Patientsäkerhet

Sjuksköterska granskas för alternativbehandling av barn

Sjuksköterska granskas för alternativbehandling av barn
Sjuksköterskan Willemo Carlsson riskerar sin legitimation efter att gett alternativmedicinsk behandling åt vuxna och barn. Foto: Smålandsposten/Filip Sjöfors

En sjuksköterska i Växjö behandlar små barn under åtta år med en alternativmedicinsk metod som sägs göra så att kroppens celler kommer i balans och blockeringar i kroppen upphävs. Nu riskerar hon sin legitimation.

30 september 2019

En mamma med en dotter som sedan flera år lider av generaliserat ångestsyndrom och självmordstankar beskriver i ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, hur bra dottern hade börjat må sedan hon hade börjat äta ett antidepressivt ssri-läkemedel.

Behandlar med bioresonans

Pappan tog med flickan till hälsokliniken Hälsa och livskraft i Växjö. Kliniken ägs och drivs av den legitimerade sjuksköterskan Willemo Carlsson. Hon undersöker och behandlar såväl vuxna som barn med en metod som kallas bioresonans.

Metoden bygger på kvantfysiska teorier som sägs läsa av en persons frekvensmönster inne i kroppens organ.

Undersökningen och behandlingen sker samtidigt. Patienten ligger på en brits med en magnetmatta. För att hitta ”felaktiga flöden” använder Willemo Carlsson bland annat en slagruta, en metallpinne med trähandtag, som ger utslag om den förs över ett organ som har en ”blockering”.

Med hjälp av en maskin ”justeras frekvensen” runt organet. När maskinen justerat klart är behandlingen klar och en självläkning börjar. I snitt behövs fyra till fem behandlingar.

Skulle sluta ta sin medicin

I brevet till Ivo berättar mamman att Willemo Carlsson med hjälp av apparaten konstaterade att dottern hade ”tilltäppta meridianer” och led av olika brister i kroppen. Det var dessa brister som gjorde att dottern inte mådde bra. Enligt mamman hade Willemo Carlsson förklarat att dottern skulle bli frisk om hon bara slutade ta sin antidepressiva medicin.

Det ledde enligt mamman till att dottern fick ökad oro och ångest och blev rädd för att ta sina antidepressiva läkemedel.

Ivo inledde en granskning och träffade Willemo Carlsson för att ställa frågor om verksamheten. Vad som sades under mötet finns dokumenterat i sin helhet. Av dokumentationen framgår bland annat att Willemo Carlsson undersökt och behandlat barn ända ner till 1,5 års ålder.

Blockeringar av fysisk chock

Willemo Carlsson för journal på alla sina patienter. Bland annat hade en person sökt för att hen ofrivilligt hade gått ner väldigt mycket i vikt. Enligt journalen visar undersökningen ”flertalet blockeringar och en fysisk chock från tolv års ålder”.

I journalen till ett barn i förskoleåldern som står i begrepp att påbörja medicinering mot misstänkt adhd står det att barnet ”förefaller ha minne av en mental chock från cirka tre års ålder”.

En tonåring ville slippa sin jordnötsallergi. Efter första och andra behandlingen hade denne enligt journalen ”god energi över samtliga organ”, varför behandlingen avslutades.

På Ivo:s fråga varför uppgifter om vaccinationer finns i journalerna svarar Willemo Carlsson att vaccinet i sig inte har någon betydelse men att nålen kan orsaka blockeringar. Därför uppmanar hon föräldrar som vaccinerar sina barn att komma efteråt för behandling av blockeringarna.

Detta säger lagen

Enligt den tidigare kvacksalverilagen, numera patientsäkerhetslagens femte kapitel, får bara hälso- och sjukvårdspersonal undersöka eller behandla barn under åtta år. Just detta anger Willemo Carlsson som förklaring till att hon tar emot så små barn.

Men femte kapitlet i patientsäkerhetslagen gäller bara andra än hälso- och sjukvårdspersonal. Ivo konstaterar att Willemo Carlsson är legitimerad sjuksköterska och som sådan måste hon enligt samma lag utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ivo anser att Willemo Carlssons verksamhet genomsyras av ett alternativmedicinskt tänkande och att de behandlingar och förklaringar som ges till patienternas symtom strider mot patientsäkerhetslagen krav.

Nyligen avslutade Ivo sin granskning av verksamheten, för att omedelbart öppna ett nytt ärende där Willemo Carlssons yrkesutövning som sjuksköterska ska prövas. Hon riskerar att bli anmäld till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, som kan besluta att återkalla hennes legitimation eller ge henne så kallad prövotid.

”Jag är patientsäker”

När Vårdfokus kontaktar Willemo Carlsson för en kommentar håller hon med om att hon inte utför sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

– Det gör jag inte eftersom jag jobbar med en alternativmedicinsk metod. Däremot är jag patientsäker. Jag kommer att argumentera utifrån att jag aldrig avråder någon från att söka sjukvård. Jag är väldigt noga med att mina kunder alltid måste följa läkarens ordinationer när det gäller läkemedel, säger hon.

Men enligt det klagomål som gjorde att Ivo började granska din verksamhet hävdar mamman att du uppmanat hennes dotter att sluta med medicineringen.

– Jag kan omöjligt ha sagt det. Jag tar alltid reda på om de har någon diagnos som de behandlas för i sjukvården och så frågar jag om de äter några läkemedel. Sen säger jag till dem att det är väldigt viktigt att de följer sin läkares råd och ordinationer.

På Hälsa och livskrafts hemsida har du lagt upp en länk till en kritisk artikel i Smålandsposten som beskriver anledningen till att du granskas av Ivo. Varför?

– Jag tycker det är jätteviktigt att vara öppen. De som kommer till mig gör det frivilligt. Då vill jag att de ska veta vad de sökt sig till. Jag är en stolt sjuksköterska med många års erfarenhet (38 år). Jag vill att människor ska ha förtroende för mig. Sjukdomstillstånd ska behandlas i sjukvården. Jag arbetar med att balansera och stärka hälsan i kroppen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida