Läkemedelsadministrering

Sjuksköterska kritiseras för felaktig morfindos

Två gånger kollade sjuksköterskan på akuten med läkaren att det var rätt morfindos som hade ordinerats till den lilla flickan. Ändå kritiseras sjuksköterskan för att flickan gavs en sex gånger för hög dos.

– Det känns orättvist att jag kritiseras lika mycket som läkaren. Jag hade cirka tio andra patienter och tre-fyra läkare som behövde hjälp av mig den dagen. Två gånger frågade jag muntligen den doktor som ordinerat morfinet om det verkligen var rätt dos. Jag hade inte hur mycket tid som helst på mig att ytterligare undersöka riktigheten i ordinationen, säger sjuksköterskan till Vårdfokus.

Händelsen inträffade i januari i år. Den sex månader gamla flickan kom tillsammans med sin mamma in på akuten för att få hjälp med att ta bort en leksak som hade fastnat i tummen, som var svullen och smärtade. För att kunna göra det utan att det gjorde allt för ont ordinerade läkaren smärtlindring. Spädbarnet skulle få 5 milligram av morfinpreparatet Oxynorm i mixturform via munnen. Ordination skrevs aldrig in i journalen utan gavs endast muntligt.

Kände sig osäker

Sjuksköterskan kände sig osäker på om det verkligen var rätt dos och försökte utan resultat hitta riktlinjerna med doseringsschema för barn. Vid två tillfällen tillfrågades läkaren om det verkligen var rätt. Även etiketten på medicinflaskan och femmilliliters-sprutan visades för läkaren. Båda gångerna sa läkaren att det var rätt läkemedel och rätt dos.

Sjuksköterskan gav därefter sprutan till mamman som själv gav sin flicka medicinen. Först efteråt kontrollerade sjuksköterskan i Fass och fann då att barnet hade fått i sig en vuxendos som var sex gånger högre än vad som rekommenderades till ett så litet barn.

Fick antidot

Omgående kontaktades narkosjouren. Cirka 20 minuter efter att flickan hade fått sitt läkemedel började hon bli mycket sömnig. Narkosläkaren ordinerade motgiftet Naloxon som sjuksköterskan gav intravenöst. Först fyra timmar senare kunde flickan lämna akutmottagningen.

Mamman har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, som utrett fallet. Med tanke på att det handlar om ett spädbarn kritiseras läkaren för att inte ha kontrollerat dosen mer noggrant. Av samma anledning kritiseras även sjuksköterskan, trots att denne hade frågat läkaren om ordinationen vid två tillfällen.

– Jag känner inte att jag har gjort något fel. Om jag inte hade kontrollerat i Fass efteråt kunde det ha gått väldigt illa med flickan. Läkaren gjorde ju ingen sådan kontroll. I stället fokuserar Ivo bara på det som blev fel, säger sjuksköterskan till Vårdfokus.

Ansvaret följer med legitimationen

Enligt Ivoinspektören Ann-Christin Sundelin råder det dock ingen tvekan om att sjuksköterskan borde ha gjort mer för att säkerställa att ordinationen var korrekt.

– Varje legitimerad person har ett eget ansvar för de uppgifter man utför. Sjuksköterskan borde ha eftersökt informationen innan barnet fick läkemedlet, speciellt som sjuksköterskan själv var orolig för att det kunde vara för hög dos, säger hon.

Diarienummer hos Ivo: 8-2–798/2017-13.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida