Utredda fall

Sjuksköterska missade att spädbarn var undernärt

Trots att täta kontroller visade att spädbarnet inte ökade i vikt dröjde det två månader innan sjuksköterskan kontaktade läkare för bedömning. Nu kritiserar Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att hon inte uppmärksammade barnets avstannade viktkurva tidigare.

23 september 2020

Barnet, som föddes sommaren 2019, vägde 2 756 gram vid födseln och hade en fin viktuppgång de första fem veckorna. Men därefter planade viktkurvan ut.

Under ett bvc-besök i början av september gav sjuksköterskan rådet att barnet, som helammades, skulle få droppar mot besvär med orolig mage. Barnet vägde då 3 645 gram. Dagen efter undersöktes barnet av en barnläkare för magbesvären. Allmäntillståndet bedömdes vara gott, även om barnet var tunt i hullet med vikt på -3 SD (standardavvikelser). En ny viktkontroll rekommenderades inom två veckor.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tio dagar senare var det dags för nästa bvc-besök. Då hade barnet tappat i vikt, och vägde nu 3 495 gram. Sjuksköterskan gav råd om att amma oftare. En vecka senare, vid en ny kontroll, vägde barnet ännu mindre. Rådet att prova tillägg med ersättning till kvällen gavs. Därefter återkom barnet på tre kontroller utan att ha ökat särskilt mycket i vikt. Vid den sista kontrollen i början av november vägde barnet 3 500 gram.

Först då bokades en läkartid, till dagen därpå. Läkaren remitterade barnet akut till Karolinska universitetssjukhuset där barnet bedömdes vara kraftigt undernärt med -7 SD i vikt, enligt patientjournalen.

Läs också: Man med misstänkt covid nekades ambulans

Sjuksköterskan uppger i sitt yttrande att hon i efterhand inser att hon borde kontaktat barnläkare tidigare. Som förklaring till varför det dröjde uppger hon att barnet utvecklades fint och gav god kontakt, hen var glad och pigg utan tecken på trötthet eller slöhet. Hon säger också att det kändes betryggande att barnet vid den första läkarkontrollen i början av september hade bedömts må bra.

Ivo anser att sjuksköterskan oavsett den läkarbedömningen borde ha uppmärksammat barnets avstannade viktkurva. Handläggningen av barnets tillväxt bedöms som bristfällig och strider enligt ivo mot den första paragrafen i patientsäkerhetslagens sjätte kapitel, en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård utförd i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Diarienummer hos ivo: 3.4.1-07467/2020-15

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida