Lagar och föreskrifter

Sjuksköterska röjde hemliga uppgifter – men slipper åtal

När sjuksköterskan blev uppringd av polisen lämnade hon ut sekretessbelagda uppgifter ur en patients journal. Sjuksköterskan åtalsanmäldes av Inspektionen för vård och omsorg. Men gärningen bedöms inte vara tillräckligt allvarlig för ett åtal.

7 februari 2018

Sjuksköterskan arbetar på en vårdcentral i norra Sverige. En dag fick hon ett telefonsamtal från polisens brottsoffersamordnare som bad att få veta vilka läkemedel en viss patient hade fått förskrivna. Sjuksköterskan letade reda på uppgifterna i patientens journal och informerade polisen.

Brott mot sekretessen

När patienten fick reda på vad som hade hänt anmäldes sjuksköterskan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Efter att ha utrett frågan beslutade myndigheten att åtalsanmäla sjuksköterskan för sekretessbrott.

Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess inom hälso- och sjukvården. Uppgifter om en enskild patient får endast röjas om det står klart att den enskilde eller närstående inte lider men av det. Det finns dock några få undantag. Ett sådant är om patienten misstänks för ett brott som ger ett fängelsestraff som är längre än ett år.

Sjuksköterskans ansvar

I ett yttrande till Ivo förklarar sjuksköterskan att hon utgick från att patienten hade lämnat sitt samtycke och att polisen som myndighet hade klarlagt straffsatsen.

Ivo påminner om att det var sjuksköterskans ansvar att själv pröva om uppgifterna kunde lämnas ut.

Enligt brottsbalken kan utelämnande av sekretessbelagda uppgifter ge fängelse. Men enligt nyhetsbyrån Siren har åklagarkammaren som hanterat ärendet beslutat att lägga ner förundersökningen mot sjuksköterskan. Den anmälda gärningen bedöms inte vara tillräckligt allvarlig för att åtal ska väckas.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida