vårdköer

Sjuksköterskebristen slår allt hårdare mot Karolinska

Sjuksköterskebristen slår allt hårdare mot Karolinska
Det räcker inte med att bara bygga ett nytt sjukhus för att sjuksköterskor ska vilja söka sig dit, anser Eva Håkansson, samordnare för Vårdförbundet på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Arkivbild: TT

Bristen på sjuksköterskor ledde i somras till att tolv cancerpatienter opererades för sent på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Svagt ledarskap är en viktig förklaring till svårigheterna att behålla sjuksköterskor, enligt Vårdförbundet.

25 oktober 2017

– Det är rörigt på avdelningarna vilket enligt våra medlemmar beror på svaga chefer. Bristande ledarskap och dålig arbetsmiljö är de två viktigaste förklaringarna till att sjukhuset inte lyckas behålla sina sjuksköterskor, säger sjuksköterskan Eva Håkansson som är samordnare för Vårdförbundets medlemmar på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

I en granskning av sjukhuset som gjorts av Dagens Nyheter visar det sig att ledningen efter sommarens besvärliga situation med stängda vårdplatser och minskad kapacitet på operationsenheterna utrett tolv allvarliga cancerfall som inte kunde opereras i tid. Patienterna led av cancer i levern eller bukspottskörteln. Tre av fallen lex Maria-anmäls.

Köerna ökat konstant

I slutet av augusti stod 5 489 personer i kö för vård på Karolinska universitetssjukhuset. Det är en ökning med hela 43 procent jämfört med augusti i fjol.

Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, statistik över väntetiderna i vården visar att sjukhuset sedan i oktober förra året stadigt har dragit på sig allt fler överbeläggningar.  

Överbeläggningar och utlokaliseringar

Jämfört med snittet för övriga sjukhus i Sverige hade Karolinska i augusti i år 1,5 gånger fler överbeläggningar. Antalet utlokaliserade patienter, det vill säga patienter som vårdades på avdelningar där de egentligen inte hörde hemma, var hela tre gånger fler än på andra sjukhus. Trendens sammanfaller ganska väl med flytten till Nya Karolinska som påbörjades för snart ett år sedan.

För närvarande finns 1 130 disponibla vårdplatser på Karolinska universitetssjukhuse. Det är 210 färre än de 1 340 platser som ledningen bedömer att det finns behov av.

Fortsatt många inhyrda

Enligt biträdande sjukhusdirektören Annika Tibell är den främsta anledningen till att inte fler vårdplatser är öppna att det saknas sjuksköterskor inom vissa områden.

Det är också anledningen till att man trots tidigare intentioner inte lyckats minska på kostnaderna för hyrpersonal, främst inhyrda sjuksköterskor. 

– Jag tycker att det är jättetråkigt, men jag är inte speciellt överraskad över att det saknas så många sjuksköterskor. Pensionsavgångarna har varit många och det räcker inte att som politiker och andra tro att nya sjuksköterskor ska lockas hit bara för att man bygger nya hus och gör om organisationen, säger Eva Håkansson.

Eva Håkansson är Vårdförbundets samordnare på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Foto: Jenny Thörnberg

Någon patentlösning för hur man ska lyckas få sjuksköterskor att i högre utsträckning stanna kvar eller söka sig till sjukhuset har hon inte.

– Det är svårt att vända situationen när man har kommit så här långt ner i botten. Men det som skulle hjälpa oss är hälsosamma scheman och ett tydligt ledarskap som kan få sjuksköterskorna att känna sig stolta över att jobba på sjukhuset.

– Dessutom tror jag fler skulle stanna om de kompetenta medarbetare som i chefernas ögon redan tjänar bra ges möjlighet att höja sina löner ytterligare, säger Eva Håkansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida