Sjuksköterskeutbildning i Göteborg populärast

Sjuksköterskeutbildning i Göteborg populärast
Många vill komma in på landets sjuksköterskeutbildningar. Arkivbild: Colourbox

Det är fortsatt populärt bland unga att söka till landets sjuksköterskeutbildningar. Även utbildningarna till biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska har ungefär lika många sökande som förra året.

26 april 2011

När det gäller barnmorskor är det däremot bara 537 förstahandssökande till hösten 2011 jämfört med 628 hösten 2010. Det beror framför allt på att utbildningen inte ges i Lund i höst. Till övriga utbildningsorter är antalet sökande ungefär lika stort som tidigare.

Siffrorna gäller ansökningar till utbildningar som startar hösten 2011 och bygger på statistik från VHS, Verket för högskoleservice.

Sjuksköterskor

Det är 9 120 personer som har valt sjuksköterskeutbildning i första hand. Det var något fler hösten 2010, men då var det rekordmånga som sökte universitetsutbildning över huvud taget.

Flest sökande har Göteborgs universitet med 788 och därefter kommer Karolinska institutets utbildning vid Huddinge som har 513 sökande. Det tyder på att antagningspoängen kommer att bli fortsatt hög.

Biomedicinska analytiker

När det gäller biomedicinska analytiker är det nästan exakt lika många förstahandssökande som förra året. 522 förstahandssökande fördelar sig på de tolv utbildningsorterna, jämfört med 526 hösten 2010.

Högskolan i Jönköping har ökat antalet sökande mest. De har sammanlagt 68 förstahandssökande till de två olika inriktningarna: klinisk fysiologi och laboratoriemedicin.

Umeå universitet har bara 27 förstahandssökande till sina utbildningar för biomedicinska analytiker, jämfört med 39 förra hösten.

Även Kalmar har tappat och har bara 13 förstahandssökande, samma antal gäller för Sundsvall.

Det låga antalet sökande till biomedicinska analytikerprogrammet tyder på att de flesta som har sökt i första hand kommer in på utbildningen.

Röntgensjuksköterska

Utbildningarna till röntgensjuksköterska har 407 förstahandssökande, vilket är något lägre än hösten 2010.

Umeå universitet har bara 26 personer som har sökt i första hand, jämfört med 33 förra året. Linnéuniversitetet i Växjö har bara nio förstahandssökande, men de hade inte utbildningen förra året.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida