Arbetsmiljöbrister

Sjuksköterskorna i Hallsberg har fått nog

Sjuksköterskor som slutar, vakanta turer, sjukskrivningar och en växande underbemanning. Nu begär Vårdförbundet hjälp av Arbetsmiljöverket.

Problemen inom kommunen har pågått en längre tid. Flera sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor har sagt upp sig på grund av ohälsa och hög belastning under det senaste året.

– Enligt nuvarande budget ska vi vara 25,77 årsarbetare, men vi har sex vakanser. Ytterligare tre har sagt upp sig. Två slutar i december och en i februari, säger Jon Westerberg, sjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet.

För tillfället är tre sjuksköterskor långtidssjukskrivna. Av den bemanning som återstår har minst sju flaggat för att de är på bristningsgränsen, med risk för sjukskrivning eller ytterligare uppsägningar.

Inte nöjda med svaren

Jon Westerberg och en facklig kollega har gjort en så kallad 6:6a-anmälan, med begäran om arbetsmiljöåtgärder. Men de är inte nöjda med ledningens svar och har därför vänt sig till Arbetsmiljöverket.

Under november månad har personalen ombetts täcka upp 47 turer enbart kvällar och helger. Räknar man även dagtid vardagar så blir vakanserna långt fler. Samma sak väntar under december. Jon Westerberg berättar att många frivilligt tar på sig extrapass för att slippa bli beordrade.

– Under dagtid i veckorna går vi ofta på halv styrka eller ännu mindre. Då försöker vi främst upprätthålla de viktigaste funktionerna, den ordinarie verksamheten hinns inte med, säger han.

Nytt schema väcker känslor

Att behöva täcka upp andra kollegers områden i nuvarande omfattning anses som en risk, då man inte alltid hinner dokumentera, planera och följa upp alla ärenden på ett tillfredställande sätt.

Poolsköterskorna, som ska täcka sjukfrånvaro och semesterperioder, har enligt arbetsgivaren varit felbudgeterade under året, och kommer därför att minskas med en tjänst under 2016.

Samtidigt har ett nytt schema tagits fram som innebär att alla ska arbeta blandat schema. Enligt förvaltningschefen Lena Dibbern beror detta på att en tidigare chef gjorde om turerna så att många sjuksköterskor gick på rak vecka, vilket gjorde det svårt att få bemanning kvällar och helger.

Bemanningsbolag på gång

– Vi har fått beordra in personal, vi har använt alla tillgängliga vikarier och tagit hjälp av personer som gått i pension. Det har varit en väldigt turbulent period. Men med det schema vi nu har tagit fram täcks alla pass, säger hon.

Det förutsätter dock att Hallsbergs kommun lyckas rekrytera personal. Lena Dibbern säger att det arbetet pågår med full kraft. Samtidigt undersöker man möjligheten att anlita bemanningsbolag.

– Jag förstår att de som inte kan fortsätta på rena dagturer blir besvikna. Men vi har ett ansvar att bemanna organisationen dygnet runt, året runt.

En lösning som gagnar alla

Även om personalens synpunkter har efterfrågats, upplever många att arbetsgivaren genast har förkastat deras förslag utan någon dialog.

Jon Westerberg önskar att ledningen beaktar den kompetens och erfarenhet som finns i sjuk- och distriktssköterskegruppen, och inte genomdriver en organisationsförändring utan tillräcklig förankring. Han vill även se en analys av tidigare förändringar, för att kunna klargöra hur dagens situation kunnat uppstå.

– Viktigast av allt är nog ändå att de återupprättar förtroendet hos medarbetarna och ingjuter hopp om en lösning som gagnar alla parter, såväl de enskilda medarbetarna som patienterna och arbetsgivaren själv, säger han.

Lena Dibbern menar dock att man inte har fått ta del av några förslag som löser dagens situation, varken budgetmässigt eller ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida