Arbetsmiljö

Sjuksköterskor flyr medicinkliniken i Kalmar

Sjuksköterskor flyr medicinkliniken i Kalmar
Lena Dahlström tror att läget hade varit annorlunda om ledningen hade fört en dialog med personalen innan sammanslagningen av avdelningarna genomfördes.

På kort tid har 17 sjuksköterskor lämnat medicinkliniken på länssjukhuset i Kalmar. Orsaken är enligt en av de förtroendevalda att ledningen slagit ihop tre verksamheter utan att först ha en dialog med personalen.

– Om man inte får bukt med problemet kommer nog ännu fler att sluta, säger Lena Dahlström som är förtroendevald för Vårdförbundet på medicinkliniken.

I våras beslutade sjukhusledningen att avdelningarna för hematologi-gastro, lungmedicin och stroke-neurologi skulle slås samman till en enhet. Orsaken var brist på sjuksköterskor.

Men många av sjuksköterskorna kände att de inte skulle klara av de nya krav som skulle ställas på dem med helt nya patientgrupper. Fram till i dag har 17 sjuksköterskor lämnat verksamheten, enligt uppgifter till tidningen Barometern.

Enligt vad Vårdfokus erfar har det lett till att endast 28 vårdplatser av totalt 42 i dag kan hållas öppna.

Slagit samman tidigare

Så hade det inte behövt vara, enligt Lena Dahlström. Den här typen av sammanslagningar har gjorts under tidigare somrar, men då har personalen varit förberedd långt i förväg.

– Den här gången bestämde ledningen lite hux flux att de här tre enheterna skulle slås samman. Hade man gjort ett grundligare förarbete så att personalen hade fått en chans att diskutera hur lokalerna skulle delas upp, vem som skulle jobba var och så vidare hade det troligen blivit mycket bättre, säger hon till Vårdfokus.

Eftersom omorganisationen inte samverkades med de fackliga organisationerna valde Vårdförbundet lokalt att tvista om saken, vilket slutade med att arbetsgivaren fick betala ett skadestånd till förbundet.

Kände sig inte säkra

Att så många sa upp sig tror Lena Dahlström berodde på att många tvingades jobba inom specialiteter där de inte kände sig säkra i sin yrkesroll.

Själv har hon varit sjuksköterska i 15 år och hunnit arbeta med många olika specialiteter inom medicin.

– Men är man ny och kanske bara har jobbat ett par år på exempelvis en strokeavdelning är det inte så lätt att plötsligt ta ansvar för patienter med blodsjukdomar. Personalen måste själv få välja. Det kanske finns de som vill alternera mellan olika specialiteter medan andra inte alls vill det. Det måste man respektera, säger hon.

Håller med om att det gick snabbt

Dåvarande klinikchefen har inte gått att nå för en kommentar. Men landstingets hälso- och sjukvårdsdirektör, Johan Rosenqvist, som var sjukhuschef för länssjukhuset när omorganisationen genomfördes, medger att processen inför sammanslagningen var kort.

– Det här var ett arbete som leddes på kliniken, så jag kan inte alla detaljerna kring hur det gick till. Men man upplevde att det var nödvändigt att genomföra omorganisationen före sommaren. Det kan man förstås diskutera om det var rätt eller fel, men det var den bedömning som man gjorde då, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida