arbetskraftsinvandring

Sjuksköterskor från EU ratar Storbritannien efter brexit

Sjuksköterskor från EU ratar Storbritannien efter brexit
Om EU-medborgare får det svårare att arbeta i Storbritannien efter Brexit lär sjukvården få det tufft med personalförsörjningen. Arkivbild: Mostphotos

Antalet sjuksköterskor och barnmorskor som åker till Storbritannien från andra EU-länder för att jobba har minskat med 89 procent sedan brexit-omröstningen, visar nya siffror.

6 november 2017

Redan i juni berättade Vårdfokus att det skett en dramatisk minskning av antalet sjuksköterskor och barnmorskor från EU-länder som registrerar sig för arbete i Storbritannien. Detta efter folkomröstningen som sa ja till utträde ur EU. Nu visar det sig att trenden består.

Det senaste året har 1 107 EU-medborgare åkt till Storbritannien för att jobba som sjuksköterskor eller barnmorskor. Det är 89 procent färre än året innan, då 10 178 anslöt sig till registret. Under samma period har antalet personer från EU-länder som lämnar registret ökat med 67 procent.

Det visar nya siffror från Nursing and Midwifery Council, NMC, ett statligt kontrollorgan för sjuksköterskors och barnmorskors yrkesutövning i Storbritannien.

Saknas 40 000 sjuksköterskor

Den huvudsakliga orsaken antas vara att ingen vet om de EU-medborgare som i dag arbetar i Storbritannien kommer att få stanna kvar efter genomförandet av brexit.

En annan bidragande orsak antas vara det språktest för EU-sjuksköterskor som infördes förra året.

Den brittiska sjukvården har länge varit beroende av utländsk personal. Nya uträkningar visar att det i dagsläget saknas cirka 40 000 sjuksköterskor inom den offentliga vården.

De brittiska sjuksköterskornas fackförbund, Royal college of nurses, och en brittisk tankesmedja har tidigare föreslagit att de europeiska sjuksköterskor som är anställda i den statliga sjukvården, NHS, borde få blir medborgare efter brexit. 

Även brittisk personal lämnar

Men statistiken från NMC pekar på ett större problem. Även bland sjuksköterskor och barnmorskor som har utbildat sig i Storbritannien ses en ökning av antalet som lämnar registret, med nio procent.

I dag finns det 689 738 sjuksköterskor och barnmorskor registrerade för arbete i Storbritannien, vilket är 1 678 färre än året innan och den första minskningen på många år.

– De oroande fynden är ytterligare ett bevis på att NHS behöver ett massivt kontanttillskott, med en stor del öronmärkt för generösa löneökningar till personalen, säger Sarah Carpenter, sjukvårdsansvarig på fackföreningsrörelsen Unite the union, i ett uttalande.

Stor utbildningssatsning

I ett eget uttalande understryker NHS att statistiken endast påvisar en minskning på 0,2 procent av antalet registrerade sjuksköterskor och barnmorskor, och att det i realiteten finns fler sjuksköterskor ute på avdelningar i dag jämfört med förra året.

– Vi är fullt engagerade i att stödja hårt arbetande NHS-personal genom att hjälpa dem att balansera arbetslivsförpliktelser och vi ser också till att NHS har den personal som behövs för framtiden genom en 25-procentig ökning av antalet utbildningsplatser för sjuksköterskor – den största i NHS historia, står det i uttalandet enligt flera brittiska medier.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida