Sjuksköterskor har störst förtroende

3 april 2012

Den årliga förtroendebarometern visar att sjuksköterskor är den yrkesgrupp som har störst förtroende hos allmänheten. Andelen tillfrågade som svarade att de hade stort eller mycket stort förtroende för sjuksköterskor var 84 procent. På andra plats kommer läkare.

Källa: Medieakademin/TNS Sifo

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida