Sjuksköterskor i Europa ser lönerna sänkas

Sjuksköterskor i Europa ser lönerna sänkas
Lönerna minskar för sjuksköterskor i flera länder i Europa. Foto: Colourbox

Nu sänks lönerna för sjuksköterskor och andra offentliganställda i de länder där de ekonomiska problemen har varit som störst. I Grekland har sjuksköterskorna fått 20 procent lägre lön.

The European Federation of Public Service Unions (EPSU) som representerar åtta miljoner offentliganställda från 250 fackföreningar har tittat på hur den ekonomiska krisen slår mot hälso- och sjukvården i Europa. Enligt tidningen Nursing Standard är deras bild av läget att hälso- och sjukvården har drabbats i alla länder.

I Rumänien har sjuksköterskelönerna reducerats med 25 procent den här månaden, vilket har fått till följd att många nu lämnar landet för att söka jobb med högre löner i andra länder.

Minskning av antalet anställda

I Grekland, som har tvingats till stora nedskärningar av de offentliga utgifterna, så har lönerna sänkts med 20 procent. I England blir det inga löneminskningar, men inte heller några löneökningar förrän tidigast 2013 för de offentliganställda inom NHS (National Health Service).

EPSU säger också att det finns risk för en minskning av antalet sjuksköterskor i Portugal, Frankrike, Grekland, Italien, Moldavien och Rumänien.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida