Arbetsmiljöanmälan

Sjuksköterskor utsätts för sexuella kränkningar

Vårdförbundet kräver en omedelbar handlingsplan av Höganäs kommun för att sjuksköterskorna i hemsjukvården ska slippa kränkas i samband med hembesök hos en av vårdtagarna. Enligt förbundet är kränkningarna "ofta av sexuell natur".

I en arbetsmiljöanmälan som skickats till kommunen beskrivs hur de psykiska och fysiska kränkningarna resulterat i ett akut arbetsmiljöproblem. Sjuksköterskorna fruktar att gå hem till patienten och uppvisar stressymtom.

I den handlingsplan som finns i kommunen sägs det att sjuksköterskan omedelbart ska lämna vårdtagaren om hen utsatts för fysisk eller psykisk kränkning. Men det räcker inte, anser Vårdförbundet.

”Att lämna vårdtagaren efter att kränkningen redan skett minskar varken den fysiska eller psykiska smärtan som har uppstått vid kontakt med vårdtagaren. Inte heller dämpar åtgärden den oro och rädsla som sjuksköterskorna har inför varje möte med vårdtagaren”, skriver förbundet som vill att arbetsgivaren omedelbart vidtar åtgärder.

I normala fall görs den här typen av anmälningar av huvudskyddsombud eller lokalt skyddsombud. Men kränkningarna anses vara så allvarliga att Vårdförbundets ordförande i Skåne, Mats Runsten, undertecknat anmälan.

Senast i morgon, fredag, vill förbundet ha svar. Om inte, eller om de inte blir nöjda med svaret, anmäls kommunen till Arbetsmiljöverket som fått en kopia av anmälan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida