Utredda fall

Sjuksköterskor kritiseras efter att multisjuk kvinna avled

Två sjuksköterskor i ett hemsjukvårdsteam i södra Sverige kritiseras av Ivo för att ha brustit i bedömningen av en äldre multisjuk kvinna med urinvägsinfektion vars tillstånd förvärrades. Kvinnan avled några dagar senare.

11 december 2019

Patienten bodde kvar hemma men led bland annat av hjärtsvikt, njursvikt och kronisk obstruktiv sjukdom. Hon hade haft en stroke, bar stomi och hade tre gånger tidigare under året behandlats för urinvägsinfektion.

I mars 2018 sökte hon tillsammans med en närstående upp en vårdcentral eftersom hennes urin luktade starkt och hon hade ont i övre delen av buken. Ännu en gång konstaterads att hon drabbats av en urinvägsinfektion. Liksom vid de tidigare tillfällena ordinerades hon antibiotika.

Bedömde inte patienten

Dagen efter blev en dagsjuksköterska i kommunens hemsjukvård kontaktad av hemtjänstpersonal som berättade att kvinnan hade ont i ryggslutet. Sjuksköterskan bad personalen att ge patienten smärtstillande läkemedel. Dagsjuksköterskan gjorde däremot ingen egen bedömning av patientens tillstånd. Hen följde inte heller upp resultatet av de smärtstillande läkemedlen.

Senare på dagen kontaktades även kvällssjuksköterskan av hemtjänsten. Kvinnan var nu trött och förvirrad. Kvällssjuksköterskan ordinerade extra tillsyn av patienten. Hen besökte dock inte själv kvinnan för att göra en egen bedömning av hennes tillstånd.

Hittades medvetslös

På morgonen dagen efter hittade de närstående patienten medvetslös i bostaden. Patienten transporterades till sjukhus med ambulans. En behandling mot sepsis inleddes, men efter några dagar avled kvinnan på grund av multiorgansvikt.

Kvinnans dotter har anmält hemsjukvårdteamets personal till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Tillsynsmyndigheten har utrett fallet och kritiserar båda sjuksköterskorna för att de inte gjorde egna bedömningar av kvinnans tillstånd i samband med att de kontaktades av hemtjänsten.

Ivo menar att det var känt att kvinnan hade en urinvägsinfektion och att vården av en äldre multisjuk patient är komplex och kräver en noggrann bedömning, planering och uppföljning.

Kvällssjuksköterskan har i ett yttrande till Ivo förklarat att det är omöjligt att göra en bedömning om en dement patient är mer förvirrad än vanligt om man inte träffat patienten tidigare. Hen litade därför på omsorgspersonalens bedömning. Yttrandet ändrar dock inte Ivo:s ställningstagande.

Diarienummer hos Ivo: 8.2.1-40685/2018-28.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida