Utredda fall

Sjuksköterskor kritiseras efter dödsfall orsakat av läkemedel

En äldre multisjuk kvinna på ett särskilt boende i Skåne avled efter att ha ordinerats en för hög dos av ett kolesterolsänkande läkemedel. Förutom läkaren kritiseras sjuksköterskorna på boendet av Ivo för att inte tillräckligt ha följt upp patientens tillstånd.

Vid ett besök på en vårdcentral ordinerades kvinnan det kolesterolsänkande läkemedlet Crestor (rosuvastatin). Några veckor senare noterade anhöriga att patienten mådde sämre och besvärades av smärtor i musklerna. Efter ytterligare en tid avled patienten på sjukhus.

Enligt epikrisen var dödsorsaken muskeldöd (rhabdomyolys) och njursvikt som sannolikt hade orsakats av kolesterolsänkande läkemedel.

Ivo kritiserar läkaren för att ha ordinerat en allt för hög dos av läkemedlet och för att ha brustit i kontroll och uppföljning.

Men även sjuksköterskorna på det särskilda boendet kritiseras. Bland annat för att de inte tillräckligt hade följt upp patientens tillstånd och de åtgärder i form av extra tillsyn och mat- och vätskeregistrering som hade ordinerats. De kritiseras också för bristande dokumentation.

Enligt Ivo var det de anhöriga som upptäckte att patienten mådde sämre och besvärades av muskelsmärtor. Det var också på deras initiativ som behandlingen med Crestor avbröts.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-17350/2017-55.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida