Kardiologi

Känsligt att låta anhöriga vara med vid hjärtstopp

Känsligt att låta anhöriga vara med vid hjärtstopp
På Vrinnevisjukhusets kardiologklinik har personalen börjat träna på att ha anhöriga med vid återupplivning av patienter med hjärtstopp. Arkivbild: Mostphotos

Trots att all forskning visar att det är positivt att erbjuda anhöriga att vara med och bevittna när en patient återupplivas vid hjärtstopp är läkarna tveksamma. Sjuksköterskorna är betydligt mer positiva till att närstående är med, visar en studie av sjuksköterskan Annette Waldemar.

Studien är gjord som en webbenkät och har besvarats av 189 läkare och sjuksköterskor vid landets olika kardiologkliniker. Drygt hälften av sjuksköterskorna kunde tänka sig att låta närstående vara med i rummet vid återupplivningen av en patient som drabbats av hjärtstopp. Bland läkarna var motståndet större. Bara en knapp tredjedel såg de närståendes närvaro som något positivt.

– Liknande resultat ser man i många av de internationella studier som gjorts kring den här frågan. Så jag blev inte överraskad, säger sjuksköterskan Annette Waldemar som arbetar vid Vrinnevisjukhuset kardiologklinik i Norrköping.

Känner inte de anhöriga

Varför läkare är mer tveksamma ger studien inte svar på. Annette Waldemar tror att flera faktorer spelar in. Sjuksköterskorna känner ofta patienten och de närstående bättre. Läkaren har ett större medicinskt ansvar och ska fatta sekundsnabba beslut. Att i den situationen dessutom ha med upprörda närstående tror hon skulle stressa många doktorer.

.

Annette Waldemar har arbetat med hjärtpatienter i 22 år. Efter att ha läst in sig på all forskning som gjorts kring de anhörigas närvaro vid hjärtstopp har hon vänt från att vara väldigt negativ till det rakt motsatta.

Mår psykiskt bättre

– Jag trodde att det skulle vara traumatiskt och skrämmande för dem. Tvärtom finns det numera ganska mycket evidens för att de närstående i efterförloppet mår så mycket bättre om de har fått vara med. De hanterar sorgen bättre, har mindre ångest och blir inte lika lätt deprimerade som de som inte har fått vara med, säger Annette Waldemar som under intervjun sitter på tåget ner till det svenska kardiovaskulära vårmötet i Malmö där hon i morgon, torsdag, ska presentera sina resultat.

I de svenska riktlinjerna för hjärt- och lungräddning står det att de anhöriga bör ges möjlighet att närvara vid återupplivning i samband med hjärtstopp. Men enligt Annette Waldemar har ännu ingen kardiologklinik i Sverige fört in rekommendationen i sina egna lokala riktlinjer. Inte ens på Anette Waldemars egen arbetsplats.

Börjat öva med närstående

Däremot har man på Vrinnevisjukhusets kardiologavdelning börjat införa så kallade scenarieträningar där läkare, sjuksköterskor och annan personal tränar på att göra hjärt- lungräddning samtidigt som någon spelar upprörd anhörig.

– Förhoppningsvis kan vi börja erbjuda de närstående att vara med inom något år. Personalen måste få tid att bearbeta det här. Det tar tid att ändra på attityder, säger Annette Waldemar.

Svenska kardiovaskulära vårmötet…

…hålls i Malmö 26-28 april.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida