Lön

Sjuksköterskor på topplista över störst löneökningar

Sjuksköterskor på topplista över störst löneökningar
Grundutbildade sjuksköterskor hör till de yrken som fått störst lönepåslag de senaste åren. Men fortfarande är yrkesgruppen undervärderad, menar Vårdförbundet. Arkivbild: Colourbox

Av alla yrkesgrupper fick grundutbildade sjuksköterskor bland de största lönepåslagen  under perioden 2014-2017, visar en rapport från Medlingsinstitutet. Men Vårdförbundet menar att det handlar om en utveckling från låg nivå och att erfarenhet fortfarande inte lönar sig.

Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag där relativlöneförändringar under tiden 2014 till 2017 har kartlagts och analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Rapporten visar att förändringen i löneläge har gynnat kvinnligt dominerade yrken som sjuksköterskor, lärare och undersköterskor.

Mellan 2014 och 2017 ökade den genomsnittliga grundlönen för grundutbildade sjuksköterskor med 5,6 procent, vilket ger plats 11 över de 383 undersökta yrkena.

Går om flera yrken

Omräknat till kronor innebär det att grundutbildade sjuksköterskor fått nästan 5 000 kronor mer i månaden på tre år. Det är den högsta löneökningen räknat i kronor bland alla yrken med minst 10 000 anställda. Grundutbildade sjuksköterskor har därmed kommit ikapp eller förbi lönerna i tio andra yrken.

I rapporten har man även tittat på en grupp specialistsjuksköterskor, geriatriksjuksköterskor. För dem har den genomsnittliga grundlönen ökat med cirka 3 400 kronor på tre år.

”Många är missnöjda”

– På individnivå finns det många som haft en god löneutveckling. Framför allt ser vi det hos yngre under 35 år. Vi har dessutom hyfsade förstalöner. Det är hit pengarna gått. För vi ser samtidigt att erfarenhet inte lönar sig, att bidrag till verksamhetens mål och resultat inte syns i löneutvecklingen, som bromsar in efter 35. Jämfört med andra yrkesgrupper med liknande utbildningsnivå och ansvar är Vårdförbundets yrkesgrupper dessutom för lågt värderade. Löneutvecklingen sker från en låg nivå. Därför är många missnöjda, säger Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida