Vård i glesbygd

Sjuksköterskor positiva till vård på distans

Sjuksköterskor positiva till vård på distans
Sjuksköterskor som självständigt bedömer patienter och kan konsultera läkare via exempelvis video uppskattar systemet med vård på distans. Arkivbild: Getty Images

Sjuksköterskor som självständigt tar emot patienter på hälsocentralerna i Överkalix och Övertorneå tycker att det i regel fungerar utmärkt att vid behov konsultera en läkare på distans, visar en undersökning.

13 februari 2018

Sedan ett par år tillbaka finns vård på distans vid hälsocentralerna i Överkalix och Övertorneå. Det innebär att sjuksköterskorna själva tar emot patienterna och bara konsulterar en läkare vid behov, på distans via telefon eller videolänk. För tillfället arbetar 23 sjuksköterskor på det här sättet i Norrbotten.

Läs också: I Övertorneå saknas varken sjuksköterskor eller läkare

Under sin utbildning till avancerad specialistsjuksköterska har Ylva Lundholm intervjuat erfarna sjuksköterskor som arbetat med vård på distans i minst ett år. Resultaten presenterar hon i ett masteruppsats som av Umeå universitet utsetts till bästa examensarbete på avancerad nivå inom området omvårdnad.

Upplevs som positivt

Ylva Lundholms slutsats är att vård på distans oftast upplevs som positivt av sjuksköterskorna. Att vara den som tar emot patienten och gör en första bedömning upplevs som både stimulerande och utmanande.

Sjuksköterskorna ser på sitt arbete som självstyrande och ansvarstagande. Ofta är de tongivande när det gäller lämplig vårdnivå och vågar ifrågasätta läkarnas bedömning när det behövs.

Specialistsjuksköterskan Ylva Lundholm har intervjuat sjuksköterskor i Norrbotten om hur det är att arbeta med vård på distans.

– Att sjuksköterskan står på sig och diskuterar med doktorn är en förutsättning för att vård på distans ska fungera, säger Ylva Lundholm.

I Norrbotten är avstånden till sjukhusen ofta stora. Att söka vård på hemorten via vård på distans går i regel snabbare. Väntetiderna är korta och i de flesta fallen kan undersökningen börja direkt när patienten kommer till mottagningen.

Inte optimalt med hyrläkare

För att det ska fungera krävs dock att sjuksköterskorna har tillgång till läkare som har god kunskap om vård på distans och vet vilka prover, undersökningar och läkemedel som finns tillgängliga på hälsocentralen. Om läkaren inte gör det tar det längre tid och slutar oftare med att patienten skickas till sjukhus.

– Det är en skillnad mellan fasta läkare och inhyrda läkare eftersom en del inhyrda läkare inte har lika bra koll på vare sig vård på distans eller hur vårt län ser ut, säger Ylva Lundholm.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida