Sjuksköterskor rapporterar allt färre läkemedelsbiverkningar

Sjuksköterskor rapporterar allt färre läkemedelsbiverkningar
Sjuksköterskorna rapporterar allt färre läkemedelsbiverkningar. Arkivbild: Colourbox

Sjuksköterskorna blir allt sämre på att rapportera in biverkningar av läkemedel. Det framgår av Läkemedelsverkets senaste statistik för 2010.

År 2006 rapporterades 1 712 läkemedelsbiverkningar in till Läkemedelsverket av sjuksköterskor. Detta trots att det inte förrän året efter blev möjligt även för sjuksköterskor utan förskrivningsrätt att rapportera biverkningar.

Det året, 2007, sjönk antalet rapporter från sjuksköterskor till 1 209.

Förra året stod sjuksköterskegruppen för endast 917 rapporter.

Inte förvånad

Men siffrorna förvånar inte Kerstin Jansson som är chef för Läkemedelverkets biverkningsenhet.

– Det är så det brukar bli. Då, i början var det lite av nyhetens behag som gjorde att vi fick många rapporter. Man måste ständigt propagera för att upprätthålla rapporteringsfrekvensen.

– Sen ska man ha tid att rapportera också. Jag kan tänka mig just tidsfaktorn är ett problem för sjuksköterskorna, liksom för förskrivarna. Men det är ingenting som vi har undersökt.

Pandemrix toppar listan

Under 2010 tog Läkemedelsverket emot 5 152 biverkningsrapporter. Störst andel stod svininfluensavaccinet Pandemrix för, som anmäldes i 666 rapporter.

På andra respektive tredje plats kom vaccinet Infanrix mot difteri, stelkramp och kikhosta samt blodförtunnande medlet Waran.

93 av de 5 152 biverkningsfallen misstänks ha lett till att patienten har avlidit. I 2 061 fall har allvarliga biverkningar anmälts som dock inte har lett till dödsfall.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida