E-hälsa

Sjuksköterskor skapade it-verktyg för ökad kvalitet

Sjuksköterskor skapade it-verktyg för ökad kvalitet
På en digital ”smärtgubbe” anger patienten var det gör ont. Informationen går rakt in i journalen.

En surfplatta med mallade frågor som skapar text som går rakt in i journalsystemet. Det ger sjuksköterskorna mer kvalitetstid med patienten och gör dubbeldokumentation överflödig.

20 oktober 2016

Verktyget har tagits fram och testats i ett pilotprojekt i företaget Praktikertjänst i Stockholm under ungefär ett år. Nu går företaget ut brett med lösningen till dem som jobbar i avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, men snart också till den geriatriska och palliativa slutenvården inom företaget.

Linda Vogt, sjuksköterska

– Det kommer att bli mycket smidigare att jobba nu. Samtalet blir mer strukturerat och svävar inte ut så mycket. När frågorna är ställda och besvarade kan vi ta reda på vad patienten behöver just nu, det blir en bättre kvalitet på besöket, säger Linda Vogt, sjuksköterska, som fick idén när hon började anställningen i ASIH-teamet. 

Fokus på det av vikt

Hon beskriver hur den strukturerade mallen fångar helheten. I stället för ett långt samtal om mackan någon åt till frukost i samband med frågan om nutrition blir det tid för samtal om exempelvis patientens smärta, ångest eller något annat av större vikt för patienten.

Linda Vogt har tagit fram frågemallarna tillsammans med en kollega. De har också bollats med patienterna själva och alla andra inblandade yrkesgrupper. Svaren ska vara relevanta även för läkare, dietist, sjukgymnast och arbetsterapeut. Informationen som läggs in kommer som text på ett och samma ställe i journalen.

Därmed försvinner både den dubbeldokumentation som gjorts av olika yrkesgrupper och den som skett i och med att sjuksköterskor och läkare senare lagt in i datorn vad patienten sagt vid besöken; dokumentation som har tagit upp till 25 procent av arbetstiden.

Ger mycket nytta

Läkaren Elisabeth Norén, då utvecklingschef i Praktikertjänst, har drivit på utvecklingen och är nöjd med resultatet.

– Det är värdelöst att läkare och sjuksköterskor ska vara sekreterare. Vi ser tre stora nyttor med det här systemet: patienten blir delaktig, vi slipper dubbeldokumentation och vi höjer kvaliteten på och säkrar innehållet.

Till en början klipptes och klistrades sjuksköterskornas svar in i journalen från frågeformuläret. Men nyligen har Take Care gett besked om att texterna får importeras direkt in i journalsystemet.

– Det kommer att göra stor skillnad, säger Elisabeth Norén.

Planer finns också på att översätta programmet till andra språk för patienter med andra modersmål.

Den geriatriska och palliativa slutenvården kommer också snart att börja använda verktyget.

Den mall som är aktuell nu är den som används vid veckobesöken hos patienterna som vårdas i hemmet, men en strukturerad mall för teamens inskrivningssamtal med patienterna är också på gång.

Även äldre positiva

Patienterna har varit överraskande positiva, enligt Linda Vogt.

.

– Jag tänkte att de som är äldre kanske skulle tycka att det var konstigt att sitta med en Ipad men de flesta tycker det är bra och har blivit mer intresserade av sina journaler. Vi har gjort det enkelt, inga svåra ord och stora ja- och nej-knappar.  En del fyller i dem själva och annars gör vi det, säger Linda Vogt.

Hon har redan fler idéer på hur man kan gå vidare och på andra verktyg.  Men just nu är det lanseringen av det här som gäller.

– Det känns helt overkligt men jag hoppas det får stor användning inom vården.

Mer om verktyget

  • Förutom mallade frågor om patienten har verktyget flera digitala skattningsverktyg, bland annat om smärta, sår och symtomkontroll för till exempel ångest, andfåddhet och nedstämdhet.
  • Praktikertjänst vårdar cirka 400 svårt sjuka människor inom ASIH i Stockholms län. Totalt har 2 500 personer i länet ASIH. 
  • Det app-baserade systemet heter Stelpa och ägs och har utvecklats av företaget Strikersoft. Stelpa står för ”Smart teknik lyfter patientarbetet”.
  • Plattformen, Swipecare, finns än så länge bara för Ipad men kan vid behov anpassas för Android och Windows.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida