covid-19

Skåne snabbutbildar sjuksköterskor i andningsvård

Skåne snabbutbildar sjuksköterskor i andningsvård
Många av de svårast sjuka patienterna med covid-19 behöver andningshjälp på intensivvårdsavdelning. Med hjälp av dockor kan sjuksköterskor träna olika praktiska moment. Bilden kommer från simulatorträning i Tyskland. Foto: TT

I dag onsdag startar sex grundutbildade sjuksköterskor en nyinsatt utbildning om akut andningssvikt vid Lunds universitet. Om två veckor ska de vara klara för arbete på iva. Varje vecka ska sedan en ny grupp sjuksköterskor påbörja utbildningen.

Regionerna försöker nu på alla sätt att klara de ökade behoven av intensivvård för patienter med covid-19. Som Vårdfokus tidigare berättat är bristen på intensivvårdssjuksköterskor en bromskloss. Sjukhus omskolar anestesisjuksköterskor till iva-vård och privata aktörer ställer sin personal till förfogande.

Läs mer: Karolinska kraftsamlar för coronavård- nu hotas ledigheter

I Skåne rekryteras grundutbildade sjuksköterskor för att avlasta specialistsjuksköterskorna på iva. Genom en uppdragsutbildning vid Lunds universitet kommer sjuksköterskorna få lära sig omvårdnad vid akut andningssvikt. Efter utbildningen – som är på avancerad nivå och motsvarar tre högskolepoäng – ska de kunna vara behjälpliga inom intensivvården.

Praktiska moment

– Sjuksköterskorna kommer inte vara redo att ta hand om patienter själva, men tanken är de ska kunna utföra vissa moment och vara ett stöd för de specialistutbildade sjuksköterskorna, säger Irén Tiberg som är ansvarig för kursen vid Lunds universitet.

Fokus ligger på praktisk träning inför arbetet med andningspåverkade patienter. Första veckan varvas teori med övningar på dockor och deltagarna kommer bland annat att få öva på:

  •   att hålla fria luftvägar
  •   att suga rent i luftvägar
  •   att hantera sond, central venkateter och artärnål.
  •   att hjälpa patienter som har C-pap

Deltagarna kommer även att få lära sig om ventilatorns funktion, men ska inte själva sköta respiratorer ute på avdelningarna.

Under den andra veckan på kursen ska sjuksköterskorna ut på intensivvårdsavdelningar för att träna sina färdigheter tillsammans med mentorer.

Stort intresse

Rekryteringen bygger på frivillighet och sjuksköterskorna handplockas, efter att ha anmält sitt intresse till arbetsgivaren, av sina chefer utifrån erfarenhet och lämplighet.

Irén Tiberg är själv barnsjuksköterska med 30 års erfarenhet från barnsjukvården. Foto: Privat

– Det finns ett stort intresse och jag har redan fått flera mejl från sjuksköterskor som vill gå kursen. Vi ser ett enormt engagemang och en vilja att tänja på gränserna, berättar Irén Tiberg.

Kursen är en uppdragsutbildning från Region Skåne och har tagits fram i rekordfart av regionens medarbetare och Lunds universitet.

Normalt är ju akademin en trög organisation. En liknade utbildning brukar ta ett år för oss att ta fram, den här har vi gjort på mindre än två veckor. Alla har verkligen lagt ner mycket tid på det här. Det känns roligt att kunna vara med och bidra, säger Irén Tiberg som är programnämndsordförande för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa vid institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet.

Ny grupp varje vecka

Den största utmaning som kursansvarig har varit att frigöra tillräckliga lärarresurser till kursen. Varje vecka ska en ny grupp med sex till tolv sjuksköterskor börja utbildningen så länge det finns behov i vården. Det kräver uthållighet i systemet, men hur lång tid det handlar om kan Irén Tiberg inte svara på i dag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida