Vårdorganisation

SKL-chefen: Med färre sjuksköterskor kan lönerna öka

SKL-chefen: Med färre sjuksköterskor kan lönerna öka
Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges kommuner och landsting, vill se nya strukturer i vården. Foto: Thomas Carlgren

Fler sjuksköterskor är inte lösningen på vårdens problem. I stället borde sjuksköterskor få fokusera på det de är utbildade för. Det anser Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg vid arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting.

20 januari 2017

Hans Karlsson, anser att vårdplatsbristen öppnar för nya strukturer i vården. En ny struktur, med bättre betalda men färre sjuksköterskor, tror han skulle kunna vara en lösning på vårdens problem.

När Hans Karlsson utvecklar sitt resonemang förklarar han att det inte finns något egenvärde i färre sjuksköterskor.

– Jag pläderar inte för att sjuksköterskorna ska bli färre, jag konstaterar bara att om yrkeskåren är mindre kan vi satsa mer på en löneutveckling. Å andra sidan tillhör sjuksköterskorna dem som har haft en god löneutveckling de senaste åren och vi har inte sett att det har lockat fler till den patientnära vården, säger han.

Håller inte med

Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, tycker att resonemanget är märkligt.

– Jag blir arg när jag hör det. Inte säger man till lärarna, eller till läkarna, att de måste bli färre för att få högre löner. Dessutom: vi klarar inte vården med de sjuksköterskor som finns i dag, säger hon.

Sineva Ribeiro hänvisar till forskning av Synnöve Ödegård, professor i patientsäkerhet, som fortfarande är skrämmande aktuell. I en av sina studier slår hon fast att hög patienttillströmning, bristande professionell erfarenhet och bristande samverkan mellan professioner är tre faktorer som hotar patientsäkerheten.

– Vi har en ökande befolkning, en alltmer avancerad sjukvård och redan nu tvingas akutsjukhus, från Umeå ner till Malmö, till stabsläge på grund av överbeläggningar och stängda vårdplatser. Hur kan han då tycka att sjuksköterskorna ska bli färre?

Fel förväntningar på kåren

Hans Karlsson påpekar att Sverige, jämfört med andra OECD-länder, har många sjuksköterskor i förhållande till folkmängden. Enligt Hans Karlsson är det stora problemet att dagens arbetssätt gör att de måste fokusera på fel saker. Systemet har fel förväntningar på vad yrkeskåren ska klara av. Det är där behovet av ”nya strukturer” i vården kommer in.

– Jag är ofta ute i vården och det är vanligt att jag hör sjuksköterskor säga att deras arbete skulle underlättas av om de fick fokusera på det de är utbildade för. Leta vårdplatser och enklare omvårdnadsuppgifter skulle andra kunna göra. Dessutom: även om vi kommer överens med staten om fler specialistutbildade sjuksköterskor dröjer det innan vi ser resultatet så även snabbare lösningar behövs, säger han.

En ny struktur skulle alltså innebära att andra yrkesgrupper, till exempel olika administratörer och undersköterskor, avlastar sjuksköterskor. En annan strukturfråga inom vården gäller fördelningen av specialister och generalister.

– Vi behöver fler specialister, men samtidigt behövs personer med generell kompetens. Vi behöver både och. Med det menar jag inte att sjuksköterskor är utbytbara med varandra.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida