Vårdfokus enkät

Sjuksköterskorna är emot att delegering tillåts på sjukhus

Sjuksköterskorna är emot att delegering tillåts på sjukhus
- Det är fel att avlasta oss från de kvalificerade arbetsuppgifterna. Men att slippa städa och sprita sängar skulle spara tid, säger sjuksköterskan Emmy Lindström. Foto: Andreas Sander

Det är fel att tillåta undersköterskor att sköta läkemedel på sjukhus. Det tycker majoriteten av sjuk­sköterskorna i en enkät som Vårdfokus gjort. De anser inte att Socialstyrelsens förslag är patientsäkert.

.

Vårdfokus enkät till sjuksköterskor som är medlemmar i Vårdförbundet visar att 70 procent tycker att Socialstyrelsen gör fel. Socialstyrelsen vill släppa förbudet mot att annan vårdpersonal ska få hantera medicin i slutenvården. Sjuksköterskor, läkare och verksamhetschefer ska avgöra vilka bland vårdpersonalen som är kompetenta nog för uppgiften.

Men sjuksköterskorna tror inte att det kommer att fungera patientsäkert. 66 procent svarar nej och endast 15 procent ja på frågan om delegering kommer att bli patientsäkert.

Städa och bädda

Sjuksköterskan Emmy Lindström arbetar numera på en mottagning för personer med ätstörning, men har tidigare erfarenhet från akutsjukvården. Hon tycker att sjuksköterskorna där behöver avlastas — men från helt andra uppgifter, som städning, spritning av sängar, mobilisering och från att behöva fastna länge med basal omvårdnad som toalettbesök och duschning.

— Förslaget är befängt. Socialstyrelsen borde fråga sig varför de ens tänker tanken att släppa läkemedelshantering till personal utan tillräcklig farmakologisk utbildning. Det som behövs är fler händer, säger Emmy Lindström.

.

Motiven bakom delegeringsdelen i förslaget är att ickelegitimerad vårdpersonal ska kunna utnyttjas effektivare i vården och spara in tid åt sjuksköterskor.

— Det är fel väg att avlasta oss från de kvalificerade arbetsuppgifterna, som det krävs högskoleutbildning i farmakologi och patofysiologi för. Vår legitimation är en garanti för patienten att vi är tillräckligt kompetenta. Det är inte patientsäkert att släppa de kraven.

Ingen mer värd

Emmy Lindström vill i stället se tydliga riktlinjer för vad som är sjuksköterskans uppgifter och vad som är undersköterskans. Hon förklarar att det inte alls handlar om att någon grupp i personalen skulle vara mer värd, utan att man valt att utbilda sig till olika yrken.

— Undersköterskorna är lika viktiga. Men det blir fel om vi sjuksköterskor riskerar att förlora legitimationen om vi gör fel med läkemedlen, medan undersköterskor inte riskerar det.

Majoriteten av sjuksköterskorna i enkäten tror inte att det kommer att bli kostnadseffektivt eller spara in tid för dem. Men här är andelen högre, 29 procent, som tror att tid finns att spara om de får hjälp med läkemedlen.

Delegera inhalationer

En av dem är Margaretha Sonmark, specialist­sjuksköterska på Helsingborgs sjukhus med inriktning mot barn.

— Det skulle vara en stor lättnad om vi fick delegera inhalationer. De tar lång tid och det är stressigt att hinna stå kvar hos patienterna då, för jag vet att jag behöver gå till nästa patient.

På avdelningen tvingas sjuksköterskorna redan nu låta undersköterskor ta över inhaleringen när de startat behandlingen.

Hon tror att det kan fungera patientsäkert att delegera hantering av inhalationer, laxer­medel, receptfria smärtlindrande läkemedel och salvor.

— Men jag skulle inte vilja delegera potenta läkemedel, eller något som administreras intravenöst.

Ögondroppar och salvor

Där är sjuksköterskorna i enkäten helt överens: ingen av de svarande vill att alla läkemedel ska gå att delegera på sjukhus. Om förslaget går igenom tycker en liten skara på 5 procent att det ska gå att delegera alla läkemedel utom intra­venös behandling.

Men den stora majoriteten, 93 procent tycker antingen att endast vissa läkemedel — som salvor, ögondroppar och en del tabletter — ska gå att delegera, eller ett ännu mer begränsat urval.

En svarar så här:

”Det är skillnad på delegering och handräckning. Om jag gjort i ordning läkemedel och gjort id-kontroll kan jag be undersköterskan om handräckning: ’kan du ge tabletten nu när du matar’. Det kan vara ok.”

Så här gjordes enkäten

  • Vårdfokus enkät har gjorts i samarbete med Vårdförbundets utredare.
  • Den skickades i mejl till 1 000 slumpvis utvalda sjuksköterskor som är medlemmar i Vårdförbundet, varav 304 svarade.
  • Felmarginalen kan beräknas till mellan 5 och 10 procentenheter. Av de svarande arbetade 63 procent i slutenvård/på sjukhus, 22 procent i primär- eller hemsjukvård, och 15 procent på andra ställen.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida