Sjuksköterskornas erfarenhet avgör hur snabbt patienterna kan skrivas ut

Sjuksköterskornas erfarenhet avgör hur snabbt patienterna kan skrivas ut
Över 900 000 patientfall under fyra års tid har studerats av forskare vid Columbia University School of Nursing. Arkivbild: Colourbox

Sjuksköterskornas anställningstid har tydlig effekt på vårdkvalitet och kostnader, visar stor studie.

16 april 2014

Sjukhus som vill att patienterna ges bästa möjliga vård och dessutom skrivs ut snabbt bör satsa på att behålla erfarna och välutbildade sjuksköterskor.

Det visar den hittills största studie som gjorts om sambandet mellan sjuksköterskebemanning och hur snabbt patienterna tillfrisknar.

Kortare vårdtid

Över 900 000 patientfall under fyra års tid har studerats av forskare vid Columbia University School of Nursing och Columbia Business School. De har jämfört sjuksköterskornas anställningstid med hur länge varje patient legat inne, eftersom en kort tid på sjukhuset visar att vården varit effektiv och patienten fått bättre behandling.

Det visade sig att ju längre anställningstid och ju mer erfarenhet sjuksköterskorna hade desto fortare kunde patienterna skrivas ut.

Viktigt med kontinuitet

– När samma team av sjuksköterskor arbetar tillsammans under en längre tid utarbetar de rutiner och arbetssätt som leder till en mer effektiv vård. Det här måste sjukhusen ha i åtanke när de fattar beslut som berör personalsituationen. Att bryta den balans som teamet skapat kan leda till att vårdkvaliteten går ner och kostnaderna går upp, säger Patricia Stone, professor vid Columbia Nursing.

Att hyra in personal från bemanningsföretag visade sig, enligt studien, vara minst kostnadseffektivt. Om den befintliga personalen i stället kan jobba övertid vid tillfälliga vakanser är det ett bättre alternativ.

Studien visar också att patienter som fått omvårdnad av sjuksköterska har kortare vårdtid jämfört med patienter som vårdats av outbildad personal.

Studien har publicerats i American Economics Journal: Applied Economics.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida