Sjukvård på hemmaplan

I Östhammar behöver inte multisjuka och människor i livets slut åka långt för att få till-fällig sjukvård — där finns närvårdsenheten.

5 september 2012

En önskan om att behålla vården av de gamla i kommunen ledde förra året till att närvårdsenheten startade i Östhammar. Där finns 18 platser för vuxna patienter i alla åldrar, även om de flesta är gamla och multisjuka. Sjuksköterskan Ana Nilsson kan inte tänka sig en bättre arbetsplats.?

— Jag är jätteglad över att få vara med och utveckla en närvårdsenhet. Sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och enhetschef arbetar i team med patientnära vård. Alla är väldigt kompetenta och precis lika viktiga, säger hon.??

Patienterna kommer via vårdcentralen eller akuten, en del för ett par dagars observation och andra för att de behöver tillfällig sjukvård. Biståndshandläggare kan också lägga in någon som bor hemma, till exempel om en anhörigvårdare har blivit sjuk eller i väntan på plats på särskilt boende. Även vardagsträning efter höftoperation kan vara skäl för inläggning. ?

Omsättningen på avdelningen är stor — det är en sjukvårdsenhet, inget boende. Maximal vårdtid är tre veckor. Resurser finns för att ge intravenös behandling och blod, men behöver patienten intensiv- eller specialistsjukvård blir det Akademiska sjukhuset i Uppsala.??

Ana Nilsson uppskattar det nära, goda och effektiva samarbete som underlättas av små enheter under samma tak. I Östhammars vårdcentrum finns förutom närvårdsenheten också vårdcentral, röntgen, labb, akutmottagning, kommunala boenden och kafé, vilket gör det lätt för personalen på de olika enheterna att prata med och konsultera varandra samt att lämna rapport om patienter. ?

Sjukgymnasten eller arbetsterapeuten är aldrig längre än några meter bort om Ana behöver hjälp med att på bästa sätt hjälpa patienten från rullstolen till sängen. Lika enkelt är det att nå läkaren som alltid är tillgänglig dagtid på vardagar och oftast träffar alla patienter varje dag, eller att få besked från undersköterskan om hur mycket patienten har ätit till frukost.?

— Det är så fantastiskt och unikt att vi samarbetar med, inte konsulterar, varandra. I princip träffar alla professioner patienterna och är aktivt delaktiga i vården, säger Ana Nilsson. ??

Att enheten ligger i marknivå är ett extra plus.?

— Det är trevligt här, både för patienter och personal. Det är nära och lätt för patienterna att komma ut och vi har en härlig trädgård med många sittplatser, blommor och bär.

Fakta

  • Närvårdsenheten finansieras till 60 procent av landstinget och 40 procent av Östhammars kommun, som också är huvudman.
  • Sjuksköterskor finns dygnet runt. Enhetschefen, också sjuksköterska, och läkaren som är geriatriker, arbetar dagtid och finns på avdelningen måndag till fredag.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida