Skenande kostnader för hyrsjuksköterskor

Skenande kostnader för hyrsjuksköterskor
Kostnaderna för hyrsjuksköterskor ökar i de flesta landsting och regioner (röda staplar) Grafik: TT Nyhetsbyrån

Landstingen tvingas till dyra hyrlösningar för att klara bemanningen.

2013 blev året då bristen på sjuksköterskor blev tydlig i hela landet. Följden har blivit att landsting och regioner använder sig allt mer av bemanningsföretag.

Vårdfokus kartläggning visar att kostnaderna för hyrsjuksköterskor har ökat i 17 av 21 landsting jämfört med 2011.

Oroande trend

– Det är en mycket oroande trend, säger Lena Tell, personaldirektör i Västmanland, där ökningen varit 400 procent på två år.

Landstingspolitikerna har länge diskuterat läkarbristen och hur de ska kunna minska notan för inhyrda läkare – men i stället för att lösa det problemet verkar det som att de nu riskerar att hamna i samma rävsax när det gäller sjuksköterskor.

Ökat 38 procent

Kartan här intill ger en tydlig bild av hur kostnaderna har dragit i väg de senaste åren. Det är en ökning med 38 procent från 2011 till oktober/november 2013.

I Västmanland, Sörmanland och Norrbotten har hyrnotan skenat det senaste året. Men även Västra Götaland, Västerbotten och Dalarna betalar betydligt mer för hyrsjuksköterskor jämfört med tidigare.

Beror på sjuksköterskebristen

– Ökningen under 2013 i Sörmland beror framför allt på en växande brist på sjuksköterskor samtidigt som vi ändå måste hålla vårdplaneringen och klara väntetiderna, säger Magnus Borg på landstingets personalavdelning.

Men han hoppas på en vikande trend redan under de första månaderna 2014. För att få fler fast anställda sjuksköterskor har landstinget satsat mer på annonsering och möten samt avsatt en personalhandläggare som enbart arbetar med att rekrytera sjuksköterskor. Även lönesatsningen på sjuksköterskor under 2013 har betydelse, enligt Magnus Borg.

Svårt vända trenden

I Västmanland säger personaldirektören Lena Tell att vårdtyngden har ökat samtidigt som det inte funnits sjuksköterskor tillgängliga.

– Vi har en restriktiv hållning till bemanningslösningar, men vet samtidigt av tidigare erfarenhet att det är svårt att bryta en sådan här trend, säger hon.

I Stockholm skedde en kraftig ökning redan 2012. För 2013 är prognosen att det blir nästan lika dyrt.

Går mot strömmen

Endast Jönköping och Kronoberg sticker ut med inga eller minskande kostnader. Jönköping har aldrig anlitat bemanningsföretag för att ta in sjuksköterskor och i Kronoberg har notan minskat kraftigt genom ett målmedvetet arbete. Både inför sommaren 2012 och 2013 satsade landstinget på att rekrytera i förväg och det minimerade behovet av hyrsjuksköterskor

– Vi är generellt restriktiva och använder bara bemanningsföretag när alla andra möjligheter är uttömda. Egen personal är alltid att föredra med hänsyn till kompetens, kontinuitet, teamarbete och kostnad, säger Per-Henrik Nilsson centrumchef för medicinkliniken i Växjö.

Kostnad hela landet

  • 2011: 157 milj
  • 2012: 197 milj
  • 2013: 217 milj t o m okt/nov
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida