Utredda fall

Skickades hem av sjuksköterskan – blindtarmen brast

När den 15 åriga flickan kom till akutmottagningen i Karlskrona med buksmärtor bedömde sjuksköterskan att det rörde sig om influensa. Tre dagar senare återkom flickan med sprucken blindtarm vilket resulterade i att hon fick en stomi.

När Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, första gången utredde händelsen var det för att bedöma den lex Maria-anmälan som vårdgivaren hade gjort om händelsen. Ivo valde att avsluta ärendet utan kritik, vilket är ett vanligt beslut när vårdgivaren har gjort en egen utredning och föreslagit åtgärder för hur liknande händelser ska kunna undvikas i framtiden.

Beskedet från Ivo att inte vidta några ytterligare åtgärder väckte dock starka känslor hos flickans mamma. I ett skarpt formulerat klagomålsbrev till Ivo förklarar hon hur beskedet ”…blev ytterligare ett kraftigt slag rakt in i själen, huvudet/psyket och hjärtat…”.

Flickan hade haft ont i buken i fyra dagar när hon första gången sökte sig till Blekingesjukhusets akutmottagning i Karlskrona. Sjuksköterskan som undersökte henne misstänkte influensa och skickade därför hem flickan igen, utan att först konsultera en läkare.

Tre dagar senare återkom flickan. Denna gång undersöktes hon av en läkare. Ett ultraljud visade att hon troligen hade en blindtarmsinflammation. En titthålsoperation påbörjades, men när man upptäckte en varhärd övergick man till konventionell kirurgi.

Flickan drabbades i efterförloppet av generell bukhinneinflammation. Cirka en vecka efter den första operationen reopererades hon vilket resulterade i att hon fick en tillfällig stomi upplagd på magen.

I svaret på mammans klagomålsanmälan konstaterar Ivo att fördröjningen av diagnosen sannolikt bidrog till den komplicerade sjukdomsutvecklingen.

Sjuksköterskan som hade tagit emot flickan vid det första akutbesöket kritiseras nu av Ivo för att patienten inte hade undersökts i tillräcklig omfattning och för att en läkare inte konsulterades för bedömning av flickans symtom.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-27708/2016-19.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida