SKL slår larm om allvarliga brister i sjuksköterskeutbildningarna

Patienternas säkerhet och vårdens kvalité är hotad på grund av stora brister i utbildningen för sjuksköterskor. Det anser Sveriges kommuner och landsting (SKL) som kritiserar regeringen för att inte ta tillräckligt stort ansvar för utbildningssystemet.

 I en debattartikel i GP kräver arbetsgivarorganisationen SKL att regeringen tillsätter en bred utredning som ser över hela utbildningssystemet för sjuksköterskor. Förslagen till förbättringar som hittills presenterats duger inte, skriver bland annat moderaten Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation och hänvisar till Högskoleverkets senaste utredning av sjuksköterskornas specialistutbildningar.

Stora satsningar på specialistutbildningar för sjuksköterskor är ett av Vårdförbundets viktigaste krav inför vårens avtalsförhandlingar med SKL, som nu i sin tur vänder sig till regeringen.

Inte acceptabelt

”Det är inte acceptabelt att vården måste täcka upp för brister i den reguljära utbildningen”, skriver SKL i debattartikeln och framhåller att landstingen i dag måste använda pengar till utbildning, som istället skulle kunna användas för patienterna.

SKL pekar på stora problem, både i utbildningen av specialistsjuksköterskor och i grundutbildningen. Varken sjuksköterskorna själva eller deras arbetsgivare tycker att nyutexaminerade är tillräckligt förberedda för sitt arbete. Och möjligheten till verksamhetsförlagd utbildning, det vill säga praktik, skiljer sig stort mellan olika högskolor.

Vården mer specialiserad 

Patienternas behov tillgodoses inte på grund av bristen på specialistsjuksköterskor, skriver SKL. Behoven varierar inom olika regioner och olika yrkesgrupper. Operation, äldrevård, psykiatri och anestesi har i dag stora problem att tillgodose behovet av specialister, ett behov som kommer att växa inom alla områden i takt med att vården utvecklas och blir mer specialiserad. 

I väntan på att regeringen tillsätter en bred utredning som tar ett helhetsgrepp om utbildningsfrågorna vill SKL bjuda in Vårdförbundet för att tillsammans hitta snabba lösningar på de mest akuta problemen.

Det handlar bland annat om att få ett tätare samarbete med högskolorna så att de utbildar fler och bättre anpassar sina utbildningar efter vårdens behov.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida