Skralt med fast vårdkontakt

5 september 2012

Den rätt till en fast vårdkontakt som blev lag 2010 har ännu inte fått något riktigt genomslag. Mer än hälften av de patienter som behöver insatser från flera olika delar av sjukvården saknar fortfarande en fast vårdkontakt. ?

Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig — handbok för vårdpersonal finns på www.socialstyrelsen.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida