Snabb utveckling inom neurologi

Vården av patienter med neurologiska skador blir alltmer avancerad. Karolinska universitetssjukhuset erbjuder nu en utbildning, även med praktik, för sjuksköterskor.??

7 november 2012

Sjuksköterskor som arbetar inom neurologisk vård på Karolinska i Huddinge och Solna har nu möjlighet att fördjupa sin kunskap. Någon specialistutbildning i egentlig mening finns inte i neurologisk omvårdnad, men en uppdragsutbildning på 15 poäng har precis startat på Karolinska institutet.?

Darcia Pratt-Eriksson, som är utvecklingssjuksköterska och utbildningsansvarig på neurologiska kliniken, har drivit på för att få utbildningen till stånd. ?

Hon betonar att vården av patienter med neurologiska skador och sjukdomar är avancerad och kräver både teoretisk och praktisk utbildning i omvårdnad, behandling och all den teknik som ingår. Utvecklingen inom området går snabbt och specialkunskapen ökar, vilket gör att sjuksköterskorna måste både bredda och fördjupa sina kunskaper i neurologi.??

— Det är ett stort ansvar för sjuksköterskorna. Våra patienter är ofta tunga att vårda. De har stroke, ALS eller andra sjukdomar som gör det svårt för dem att röra sig, andas eller att äta. Sjuksköterskorna måste också hela tiden tänka på att förebygga komplikationer som till exempel trycksår. De måste ligga steget före, säger Darcia Pratt-Eriksson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida