vaccinbrist

Snart fylls vaccinförråden på

I mitten av november kommer en leverans på 100 000 doser som minskar bristen på vaccin till fem och sexåringar.

26 oktober 2015

Det skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Den dos som nu levereras beräknas räcka till och med mars nästa år.

Vaccinet skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio och ges till fem och sexåringar på bvc.

Det har varit brist på vaccin som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet för barn sedan slutet av 2014. Bristen har varit störst för BCG, som ges till barn i riskgrupper för tuberkulos, och DTP-polio-vaccin, som ges till fem-sexåringar.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida