Socialstyrelsen granskar alternativmedicinsk bisyssla

Socialstyrelsen granskar alternativmedicinsk bisyssla
Den granskade skolsköterskan säger sig inte ge annat än rådgivnig och massage. Arkivbild: Colourbox

Vilka bisysslor får man egentligen ha som sjuksköterska? Socialstyrelsen granskar nu en skolsköterska i Halland som vid sidan om sitt arbete har en mottagning i naturterapi.

7 september 2011

Megine, sangoma, akupressur, välgörande örter och rötter. Knappast begrepp man förknippar med vedertagen skolmedicin. Följaktligen har Socialstyrelsen valt att granska en skolsköterska i Harplinge som vid sidan av sitt jobb också arbetar som naturterapeut.

Socialstyrelsen kräver svar

I ett brev till skolsköterskan kräver myndigheten att hon redovisar rutiner för journalföring, uppgift om patientförsäkring samt beskriver vilka sjukdomstillstånd hon säger sig behandla, vilka metoder hon använder och på vilka indikationer hon använder naturprodukter.

Skolsköterskan själv är noga med att påpeka att hon inte blandar ihop sina kunskaper i naturmedicin med sitt ordinarie arbete inom skolmedicinen.

– Jag använder inte och säljer inga naturläkemedel. Jag ger kostråd och massage i form av akupressur och det är upp till kunden själv att bestämma om den vill följa mina råd. Det står inte ens på mitt visitkort som naturterapeut att jag är legitimerad distriktssköterska, säger hon.

Moment 22

Dessutom känner hon sig fångad i ett moment 22.

– Jag har en ansvarsförsäkring, men de kräver att jag också ska ha en patientförsäkring. Men patientförsäkring får man bara ha som legitimerad, och det kan man inte vara som naturterapeut. Så vad vill de att jag ska göra, frågar hon sig.

Lars-Åke Johnsson, ställföreträdande generaldirektör vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, har tidigare sagt till Vårdfokus att han råder sjuksköterskor som utövar alternativmedicin att de själva begär att legitimationen dras in:

– Tittar man på avgjorda rättsfall är risken stor att Socialstyrelsen griper in. Att det sker sällan beror snarare på att det inte läggs resurser på detta.

Senast 22 september vill Socialstyrelsen ha svar på sina frågor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida