Vårdfokus granskar

Rektorn förnekar att lärare sagt upp sig

Rektorn förnekar att lärare sagt upp sig
Johanna Adami är rektor för Sophiahemmet högskola.

Att nästan alla specialistutbildade lärare inom programmen för ambulans- och akutsjukvård vid Sophiahemmet högskola har sagt upp sig förnekas kategoriskt av rektorn. Uppgifterna bekräftas dock av interna dokument och andra personer som Vårdfokus pratat med.

I en tidigare artikel i dag kunde Vårdfokus avslöja att så gott som samtliga lärare med specialistutbildning på de båda specialistsjuksköterskeprogrammen för ambulanssjukvård och akutsjukvård har sagt upp sig från Sophiahemmet högskola i Stockholm.

Anledningen ska vara att de inte ställer upp på den omorganisation som gjorts på skolan. I den nya organisationen ska de programansvariga vara disputerade. Däremot behöver de inte vara specialistutbildade.

När beslutet var fattat fråntogs de som tidigare hade startat och lett utbildningsprogrammen för ambulanssjuksköterskor respektive akutvårdssjuksköterskor sina programansvar. Detta förnekas dock av rektorn.

Rektorn dementerar

– Det verkar vara ren felinformation som du har fått. Att alla specialistkompetenta har lämnat oss är fel. Det är en specialistkompetent adjunkt med 25 procents anställning som har sagt upp sig till sommaren. Det är den enda, säger Johanna Adami, läkare och adjungerad professor samt rektor för Sophiahemmet högskola sedan drygt ett år tillbaka.

I nästa andetag förklarar hon att skolan före omorganisationen inte hade några programansvariga. Detta trots att det på skolans hemsida för specialistutbildningen i akutsjukvård hänvisas till specialistsjuksköterskan Anders Widmark, programansvarig.

Enligt flera källor som Vårdfokus pratat med har han sagt upp sig just för att han fråntagits sin roll som ansvarig för akutsjukvårdsprogrammet, som han lett de senaste nio åren.

Programmet för ambulanssjuksköterskor utformades av Eva Styrwoldt, för tio år sedan. Hon är specialistutbildad anestesi- och ambulanssjuksköterska och har sedan dess lett programmet. Redan sommaren 2008 omnämns hon som programansvarig i skolans egen tidning, Sophia Nytt.

”Aldrig varit programansvariga”

Vad du nu säger är att Anders Widmark och Eva Styrwoldt aldrig har varit programansvariga. Vad har de då haft för roller?

– Ja de har ju lett kurser inom olika program, säger Johanna Adami.

Kravet på att den programansvarige ska ha disputerat kommer enligt Johanna Adami från högskoleförordningen och Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Något sådant krav finns dock inte angivet i högskoleförordningen, enligt UKÄ:s biträdande chefsjurist Mikael Herjevik. Inte heller på myndighetens utvärderingsavdelning har några sådana specifika krav ställts på Sophiahemmet högskola.

Fick sluta på dagen

Flera som Vårdfokus har talat med har uppgett att Eva Styrwoldt på stående fot fick packa sin väska och lämna skolan på uppmaning av rektorn. Hon ska dessutom ha belagts med yppandeförbud. Uppgifterna tillbakavisas av Johanna Adami.

– Det stämmer inte alls. Det är en felaktighet helt enkelt, säger hon till Vårdfokus.

På ambulansutbildningen ska två lärare med specialistkompetens ha sagt upp sig. Det stämmer inte heller då?

– Nej, jag känner faktiskt inte igen mig i det du beskriver, säger Johanna Adami.

Uppgifterna finns på intranätet

Men Vårdfokus har tagit del av den interna kommunikationen på högskolans intranät. Där bekräftas att tre av de fyra specialistutbildade lärarna har sagt upp sig. Två av dem avslutar sina utbildningsuppdrag den 28 april respektive den 14 juni.

Den tredje läraren är Eva Styrwoldt, som ansvarade för ambulansprogrammet. På intranätet står det att hon arbetade sin sista dag på skolan den 20 mars i år. Detta trots att hennes uppsägning formellt inte trätt i kraft ännu.

Den fjärde läraren med specialistkompetens är långtidssjukskriven.

Såg när hon fick packa ihop och gå

En av dem som sagt upp sig är specialistsjuksköterskan Mikael Gilliusson.

– Man har genomfört strukturella förändringar på högskolan som fått förödande konsekvenser för bland annat ambulansutbildningen. Det finns inte längre förutsättningar att kunna leverera en utbildning av högsta kvalitet. Det har även skett rena personliga övertramp och återkommande kränkningar där man har behandlat enskilda individer på ett fruktansvärt dåligt sätt, säger han.

Mikael Gilliusson berättar att han själv såg hur Eva Styrwoldt blev uppkallad till rektorn för att sedan skärrad komma tillbaka till sitt rum där hon snabbt packade ihop sina grejer från skrivbordet. Därefter har hon inte synts till på skolan. Hon hade då varit anställd i 16 år.

– Hon föreföll ganska chockad och var ledsen, säger Mikael Gilliusson.

Orolig för vad som ska hända

Janne Kautto är ordförande i Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, Ras, och känner lärarna på ambulansprogrammet. Även han bekräftar att alla utom en som är långtidssjukskriven har sagt upp sig. Och att den programansvarige tvingades gå i förväg.

Det planerade höstintaget till utbildningen har stoppats. Enligt rektorn beror det inte på att det råder brist på lärare.

– Den stoppades för att det från början var ett felaktigt beslut att ha ytterligare ett intag på hösten, säger Johanna Adami.

Janne Kautto är oroad. Dels för att de studenter som nu går programmet inte ska få en tillräckligt bra utbildning, dels för att ambulanssjukvården kommer att få det ännu tuffare om det inte utbildas tillräckligt med ambulanssjuksköterskor i landet.

– I värsta fall läggs utbildningen ner, vilket vore anmärkningsvärt. Till skillnad från många andra specialistutbildningar har avhoppen från ambulansutbildningen på Sophiahemmet varit få just för att man har haft en så homogen och kompetent lärargrupp, säger han.

140 studenter berörs

Totalt berörs cirka 140 studenter av uppsägningarna på utbildningarna, ett 60-tal på ambulansprogrammet och ett 80-tal på programmet för akutsjukvård.

Anestesisjuksköterskan Christian Åslund går andra terminen på utbildningen för ambulanssjuksköterskor. Han berättar att det skett en betydande kvalitetssänkning på utbildningen efter att så många av lärarna sa upp sig.

– I det forum på högskolans webb där vi presenterar och diskuterar våra uppgifter, Sophia education online, har vi exempelvis haft noll kontakt med lärarna den senaste månaden. Och en del av dem som gått in och undervisat har bristande erfarenhet av vad det innebär att arbeta som sjuksköterska i en ambulans, säger han.

Christian Åslund berättar att det bland studenterna finns en oro för att utbildningen ska bli undermålig. Men risken för att ambulanssjuksköterskeutbildningen läggs ner eller att de studenter som nu går på programmen inte blir examinerade tror han dock inte är så stor.

– Jag tror att högskolan mest är intresserade av att folk tar sin examen, för då får de pengar. Vad sen studierna innehåller är sekundärt. Efter att lärarna har sagt upp sig har det blivit en märkbar kompetenssänkning på utbildningen, säger han.

Enligt Johanna Adami är oron obefogad.

– Det finns ingen som helst anledning till oro. Vi har redan rekryterat så att vi har precis samma kompetens och besättning som behövs till alla våra program.

Flera av de anställda på högskolan säger till Vårdfokus att de under din ledning har skrämts till tystnad. Vad är din kommentar till det?

– Jag blir väldigt förvånad. Vi har 110 medarbetare här och jag har väldigt mycket kontakt med samtliga medarbetare. Så jag känner inte igen mig i det, säger Johanna Adami.

Läs också: Lärare lämnar Sophiahemmet högskola i protest

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida