Sörmland. Låst läge om lönerna

Vårdförbundet varnar för personalbrist på grund av löneläget. Men landstinget håller inte med och nu hårdnar tonen i de pågående lönesamtalen.

FRUSTRATION. Sjuksköterskorna och barnmorskorna i Sörmlands landsting har de lägsta lönerna i landet. Både kommunerna och grannlänen erbjuder bättre löner.

— Vi känner oss frustrerade över att vi än så länge inte har fått gehör för den här frågan i den pågående löneöversynen, säger Ulla Jordán, ordförande för Vårdförbundet i Sörmland.

Också i vården skapar det låga löneläget problem, menar hon. Det har lett till att andelen nyutbildade sjuksköterskor är mycket hög inom vårdenheterna på länets tre sjukhus.

— Om vi ligger lägst i löneligan så söker sig de mest kompetenta härifrån och vi får svårt med nyrekryteringen, säger Ulla Jordán.

Redan nu, konstaterar hon, söker sig sjuksköterskor till kommunerna där de får bättre betalt. Och Stockholm, där medianlönen är nästan 2 000 kronor högre, ligger inte långt borta. Det finns all anledning för landstinget att känna oro för brist på kompetent personal framöver, anser Ulla Jordán.

Men personaldirektören för landstinget i Sörmland, Solveig Lampe, håller inte med om det.

— Så vitt jag vet har vi inga problem med rekryteringen, säger hon. När det gäller kompetens så kan det kanske vara enstaka kliniker som har många nyutexaminerade, men i landstinget som helhet har vi snarare en hög medelålder.

Solveig Lampe vänder sig också emot att Vårdförbundet inte har räknat in att man avtalat om att avsätta en del av det ekonomiska utrymmet för arbetstidsförkortning.

Hon påpekar även att landstinget i Sörmland har färre sjuksköterskor som är specialistutbildade och därmed blir medellönen lägre.

— Om man räknar på vårt sätt så ligger landstinget i Sörmland inte alls sist i löneligan, utan snarare någonstans i mitten, säger hon.

I början av juni sker en avstämning av de nya lönerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida